Uutiset 2015

Marianne Wagner-Prenner Vuoden Alumniksi

27.2.2015

Lapin yliopiston alumnitoimikunta on valinnut Lapin yliopiston ensimmäiseksi Vuoden Alumniksi Rovaniemen hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prennerin.

Valintaperusteluiden mukaan Marianne Wagner-Prenner on edesauttanut merkittävällä tavalla oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijoita opintojen laatuun ja monipuolisuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä ollut muutoinkin aktiivinen yhteistyön rakentaja yliopiston ja hovioikeuden välillä.

Wagner-Prenner on opettanut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa säännöllisesti omien virkatehtäviensä ohessa. Hän on antanut luento- ja oikeustapausopetusta tiedekunnan opiskelijoille. Lisäksi tiedekunta ja hovioikeus ovat toteuttaneet yhteistyönä tuomarikoulutusta. Viime vuosina yhteistyö on jatkunut tuomareiden laatukoulutuksena.

Rovaniemen hovioikeus on palkannut vuosittain tiedekunnan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Lisäksi opiskelijat ovat käyneet seuraamassa opintoihinsa sisältyviä oikeudenkäyntejä hovioikeudessa ja käräjäoikeudessa. Wagner-Prenner oli järjestämässä myös vuoden 2014 alumnitapahtumaa ja tiedekunnan alumnit vierailivat hovioikeudessa hänen kutsumanaan.

Marianne Wagner-Prenner aloitti opintonsa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa samana vuonna kun tiedekunta (osasto) perustettiin eli vuonna 1979. Hän on suorittanut Lapin yliopistossa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 1985, oikeustieteen lisensiaatin tutkinnon 1996 ja oikeustieteen tohtorin tutkinnon 2000. Varatuomarin arvon hän on saanut 1986.

Wagner-Prenner on työskennellyt urallaan muiden muassa Rovaniemen hovioikeuden viskaalina 1986–2000, rikosoikeuden assistenttina 1987–1988, vt. käräjätuomarina 1989, Lapin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden vt. yliassistenttina1996–1997 ja ma. apulaisprofessorina 1997–1998. Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvokseksi hänet on nimitetty vuonna 2000 ja presidentiksi vuonna 2014.

Lisätietoja:
Vararehtori Kaarina Määttä
puh. 0400-696480
kaarina.maatta@ulapland.fi
Koordinaattori Pirjo Hirvonen
puh. 040 355 9926
pirjo.hirvonen@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT