Uutiset 2015

Kalottiakatemian keskiössä turvallisuus ja pohjoiset (luonnon)varat

29.5.2015

Kansainvälinen tieteellinen symposium Kalottiakatemia aloittaa matkansa tänä vuonna Rovaniemeltä maanantaina 1. kesäkuuta. Vuosittain järjestettävän symposiumin teemana ovat tällä kertaa globalisoituneen arktisen alueen turvallisuuteen ja (luonnon)varoihin ja resurssi(geo)politiikkaan liittyvät monimuotoiset kysymykset.

Rovaniemen istuntojen jälkeen konferenssi matkustaa Sallan, Apatiitin, Murmanskin ja Kirkkoniemen kautta Inariin, mistä osallistujat palaavat Rovaniemelle sunnuntaina 7. kesäkuuta.

Kalottiakatemian istunnoissa laajempia teemoja lähestytään myös alueellisesti merkittävien kysymysten kautta. Konferenssipuheenvuorot käsittelevät muun muassa kaivostoimintaa, energiakysymyksiä, alkuperäiskansojen oikeuksia ja erilaisia näkökulmia turvallisuuteen. Hakemusten perusteella valituista osallistujista valtaosa on varhaisen uravaiheen tutkijoita Pohjoiskalotin alueelta, Keski-Euroopasta sekä Kanadasta, Yhdysvalloista ja Venäjältä.

Vuodesta 1991 järjestetyn Kalottiakatemian istunnoissa kohtaavat nuoremmat ja vanhemmat tutkijat, opiskelijat, virkamiehet, poliitikot ja muut asiantuntijat. Tavoitteena on luoda tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä edistää tieteen ja politiikan välistä vuorovaikutusta. Kalottiakatemian perustajan, professori Lassi Heinisen mukaan taustalla on pyrkimys luoda ja edelleen kehittää vaihtoehtoista mallia perinteiselle akateemiselle konferenssille, jossa ei aina ole aikaa laajemmalle ja uutta luovalle keskustelulle. Kalottiakatemia osallistuu myös keskusteluun alueellisesta kehityksestä tarjoamalla ajantasaista tutkimustietoa, verkostoja sekä foorumin tutkijoiden ja paikallisten toimijoiden väliselle vuoropuhelulle.

Vuoden 2015 Kalottiakatemia järjestetään yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Tromssan yliopiston sosiologian, politiikkatieteiden ja yhdyskuntasuunnittelun laitoksen sekä Kuolan tiedekeskuksen ja Karjalan tutkimuslaitoksen kanssa osana Pohjoisen tutkimusfoorumin ja Arktisen yliopiston yhteisen Geopolitiikan ja turvallisuuden tutkimuksen verkoston toimintaa. Lisäksi Lapin yliopisto, Inarin Elinkeinot & kehitys Nordica sekä Norjan Barentsin sihteeristö tukevat tämän vuoden Kalottiakatemiaa taloudellisesti.


Lisätietoja:

Lassi Heininen
Arktisen politiikan professori
Lapin yliopisto
p. 040 484 4215
lassi.heininen(at)ulapland.fi