Uutiset 2015

Samuli Heiskalasta ja Satu Luirosta ensimmäiset lappilaiset matkailualumnit

17.4.2015

Restonomi Samuli Heiskala ja matkailuasiantuntija Satu Luiro on valittu ensimmäisiksi lappilaisiksi matkailualumneiksi. Heidät valitsi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI).

matkailu-alumnit.jpg
Kuva: Johan-Eerik Kukko/MTI Viestintä

Vuoden 2015 matkailualumniksi valittiin sekä ammattikorkeakoulusta valmistunut restonomi että Lapin yliopistosta valmistunut maisteri. Valintakriteerinä oli monipuolinen yhteistyö MTI:n kanssa.

Samuli Heiskala on valmistunut restonomiksi vuonna 2000 silloisesta Rovaniemen ammattikorkeakoulusta ja ylemmästä tutkinnosta YAMK-restonomiksi 2012. Nykyisin hän työskentelee Restelillä markkinointiryhmän päällikkönä. MTI:hin Heiskala on ylläpitänyt aktiivista yhteistyötä muun muassa vierasluonnoilla ja osallistumalla RESTO-tietotaitokilpailujen tehtävänantoon.

Satu Luiro on valmistunut maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2001 ja työskentelee tätä nykyä matkailuasiantuntijana Lapin Liitossa. Hän on tehnyt aktiivista yhteistyötä MTI:n eri hankkeiden kanssa, pitänyt vierailuluentoja matkailututkimuksen oppiaineen kursseilla ja puheita MTI:n seminaareissa. Luiro on ollut myös aktiivinen vieras MTI:n alumnitapahtumissa.

Vuoden 2015 lappilaiset matkailualumnit palkittiin RESTO-tietotaitokilpailujen yhteydessä järjestetyillä kollegatreffeillä tiedekeskus Pilkkeessä torstaina 16. huhtikuuta. Kummatkin alumnit olivat ylpeitä saamastaan kunniamaininnasta.

Olen tästä kunnianosoituksesta todella otettu, yllättynyt ja kiitollinen. MTI:n kanssa on ollut mukava tehdä yhteistyötä, toiminta on kehittynyt ihan huikeasti ja MTI on löytänyt oman roolinsa, Luiro toteaa.

Myös Heiskala on otettu saamastaan kunnianosoituksesta. Alumnitoimintaan hän lähti mukaan puhtaasta intohimosta ja kiinnostuksesta lappilaista matkailua kohtaan.

Molemmat vuoden 2015 lappilaiset matkailualumnit toivovat yhteistyön MTI:n kanssa jatkuvan aktiivisena myös tulevaisuudessa.

Alumni on oppilaitoksen kasvatti, valmistunut ja työelämään siirtynyt henkilö. Alumnitoiminnan tavoitteena on yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja entisten opiskelijoiden välillä, mikä edistää samalla opintojen työelämävastaavuutta.


Lisätietoja:

Minna Sipponen
Lehtori, MTI
p. 040 679 0431
minna.sipponen(at)lapinamk.fi

Salla Jutila
Projektisuunnittelija, MTI
p. 040 484 4228
salla.jutila(at)ulapland.fi