Uutiset 2015

Lapin yliopisto tehostaa yhteiskunnallista vuorovaikutustaan

5.2.2015

Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt 27.1.2015 ylipiston toimintasuunnitelman vuodelle 2015. Toimintasuunnitelmassa esitetään kehittämistoimia muun muassa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehostamiseksi.

Lapin yliopisto on käynnistänyt selvitystyön yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi ja systemaattisen palautejärjestelmän kehittämiseksi. Sen kohteena ovat yhteistyökumppanit, joiden kanssa yliopisto on toteuttanut viime vuosina hankepohjaista yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa ja taiteellisessa toiminnassa.

Lapin yliopisto ja Rovaniemen kaupunki käynnistävät Arktinen tiede-, taide- ja yrityspuisto -esiselvityshankkeen, jota edellä mainittujen lisäksi rahoittaa Lapin liitto EU:n rakennerahastovaroista. Tavoitteena on selvittää myös Lapin ammattikorkeakoulun, alueen yritysten ja elinkeinoelämän kehittämistarpeita sekä kartoittaa uusia sisällöllisiä ja määrällisiä tilatarpeita ja -ratkaisuja. Esille tulevia yritystoiminnan kehittämistarpeita arvioidaan osana yliopiston laajempaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä.

Yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittämistavoitteena on ollut sektoritutkimuslaitosten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Yhteistyötä pyritään kehittämään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän, Soterkon sekä alkuvuodesta perustetun Luonnonvarakeskuksen kanssa. Yliopisto toteuttaa parhaillaan EU:n rakennerahoituksen turvin luonnonvaratutkimusosaamista edesauttavaa verkostoitumishanketta, joka luo edellytyksiä yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyön tiivistämiselle.


Panostusta aikuiskoulutukseen

Aikuiskoulutuksen kansalliset ja maakunnalliset tarpeet edellyttävät aikuiskoulutusosaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun maakunnallisen innovaatio-ohjelman teema-alueilla – Arktinen ympäristö, luonnonvarat ja kilpailukyky sekä Pohjoisen yhteiskunnan muutos ja hyvinvointi – tehtävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa hyödynnetään yliopiston uusien aikuiskoulutuskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lapin yliopisto valmistelee maahanmuuttajille suunnattua aikuiskoulutusta kansallisten ja maakunnallisten rakennerahastojen resurssien voimin. Tarve tähän on tullut esille Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johdolla käynnistetyssä Lapin maahanmuuttostrategia 2017:ssä.

Toimintasuunnitelmassa esitetään kehittämistoimia myös perustutkintokoulutukseen, jossa jatkossa painotetaan myös projektiosaamista, yrittäjyyttä sekä muita valmistuvien maistereiden välttämättömiä työelämävalmiuksia. Opiskelijoiden ohjauksessa panostetaan opintojen tehokkaaseen käynnistymiseen, opintojen sujuvan etenemisen tukemiseen, virhevalintojen välttämiseen sekä opintojen pitkittymisen ehkäisemiseen.

Lapin yliopiston toimintaa ohjaavat Lapin yliopisto 2025 -strategia ja muut sisäiset toiminnanohjausasiakirjat. Visionsa mukaan Lapin yliopisto on vuonna 2025 kansainvälisesti selkeästi profiloitunut ja tunnustettu arktinen ja pohjoinen tiede- ja taideyliopisto. Kansallisesti ja kansainvälisesti kilpaillun tutkimusrahoituksen määrän kasvattaminen profiloitumistoimiin liittyen on yliopiston erityinen tavoite.

Lapin yliopiston toimintasuunnitelma vuodelle 2015 löytyy yliopiston verkkosivuilta osoitteesta: ulapland.fi/strategia.


Lisätietoja:

Jorma Puuronen
Suunnittelupäällikkö
Lapin yliopisto
p. 040 725 0205
jorma.puuronen (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/PS