Uutiset 2015

Opettajankoulutus ja oikeustieteet kiinnostavat hakijoita

20.4.2015

Lapin yliopistoon haki huhtikuun alussa päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa noin 3 500 hakijaa. Opetuksesta vastaava vararehtori Kaarina Määttä pitää tulosta hyvänä.

Vararehtori Kaarina Määttä tulkitsee tilastoja niin, että Lapin yliopisto on edelleen säilyttänyt kiinnostavuutensa hakijoiden keskuudessa.

– Kiinnostavuuden taustalla voidaan nähdä se, että yliopistossa on määrätietoisesti uudistettu oppimissisältöjä ja sujuvoitettu opintopolkuja. Myös opiskelijarekrytointiin
liittyvää viestintää on kehitetty ja hakijoiden neuvontaa on parannettu, Määttä sanoo.

Korkeakouluihin haettiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaulla. Uudistuksen vuoksi tilastovertailua aikaisempiin vuosiin on vaikea tehdä. Aikaisemmin hakija saattoi valita yhdeksän yliopistokohdetta ja neljä kohdetta ammattikorkeakoulusta. Uudessa mallissa hakijan oli mahdollista valita yhteensä kuusi kohdetta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta.

– Uudistus oli pitkällisen kehittelyn tulos ja ensimmäisen kierroksen valossa näyttää siltä, että teknisesti haku onnistui varsin hyvin, opiskelupalveluiden palvelupäällikkö Merija Timonen sanoo.

– Lapin yliopiston osalta hakijoiden määrä näyttää hyvältä, koska valintamahdollisuuksia on rajattu kuuteen ja hakijat ovat joutuneet asettamaan hakemansa kohteet kiinnostavuusjärjestykseen, Määttä lisää.

Lapin yliopiston suosituimmat hakukohteen olivat edelleen opettajankoulutus, johon jätettiin yli tuhat hakemusta ja oikeustieteellinen koulutus, johon jätettiin yli 900 hakemusta. Opettajankoulutuksessa on 90 aloituspaikkaa ja oikeustieteellisessä 154.

Eniten hakemuksia yhtä aloituspaikkaa kohden oli hallintotieteessä ja soveltavassa psykologiassa, jossa kolmeakymmentä aloituspaikkaa tavoitteli yli neljäsataa hakijaa. Yhteensä Lapin yliopistossa on tarjolla 561 aloituspaikkaa.

Opiskeluvalintojen valintakokeet ajoittuvat touko-kesäkuulle. Kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2015. Yliopisto-opintojen orientaatioviikko uusille opiskelijoille järjestetään elokuun viimeisellä viikolla. Vararehtori Määtän mukaan opintojen aloitukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomioita, jotta opiskelijat saavat opintonsa ripeästi käyntiin.

Opiskelijahaku jatkuu valintakokeilla

Lapin yliopistoon hakeneet voivat osallistua valintakokeisiin ilman erillistä kutsua. Tästä poikkeuksena ovat taiteiden tiedekuntaan hakeneet, joiden tulee palauttaa ennakkotehtävät 23.4.2015 mennessä. Adiovisuaalisessa mediakulttuurissa ei ole ennakkotehtäviä.

Valintakokeiden aikataulu:

• Kasvatustieteet (VAKAVA-koe) 5.5.2015
• Sosiaalityö 19.5.2015
• Oikeustieteet 26.5.2015
• Hallintotiede, soveltava psykologia ja johtaminen 2.6.2015
• Politiikkatieteet ja sosiologia 3.6.2015
• Matkailututkimus 4.6.2015
• Taiteet 8.-10.6.2015

Lisätietoja:
Vararehtori Kaarina Määttä, puh. 0400-696480
Opiskelupalveluiden palvelupäällikkö Merija Timonen, puh. 040 7777 352

LaY/Viestintä/OT