Uutiset 2015

Opettajien matematiikan osaaminen täydennyskoulutuksella lentoon

6.7.2015

Lapin yliopisto käynnistää täydennyskoulutushankkeen, jolla pyritään parantamaan opettajien matematiikan osaamista ja pedagogista ymmärrystä. Matematiikan osaaminen lentoon! -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa opettajien matemaattista itsetuntoa sekä taitoja opettaa matematiikkaa monipuolisilla työtavoilla ilman liikaa oppikirjasidonnaisuutta.

Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa kiinnitetään huomiota erityisesti varhaisen tuen antamiseen matematiikan opetuksessa ja korjaavaan opetukseen. Tavoitteena on kasvattaa opettajien ammatillista varmuutta pedagogeina ja antaa tietotaitoa sellaisista matematiikan taitojen kartoitusmenetelmistä, jotka tukevat opetuksen suunnittelua ja osaamisen itsearviointia. Koulutus luo myös hyvän pohjan opetussuunnitelmatyöhön sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa.

Matematiikan täydennyskoulutuksen tarpeellisuudesta kertoo se, että opettajien ja erityisopettajien mukaan heillä ei ole riittää osaamista matematiikan keskeisistä sisällöistä, eivätkä nykyiset työskentelytavat vastaa opetussuunnitelman henkeä. Niin ikään PISA-tulokset kertovat, että peruskoululaistemme matematiikan osaaminen ei ole enää maailman kärkiluokkaa, ja etenkin tytöt kärsivät motivaatiopulasta matematiikan opiskelun suhteen.

Täydennyskoulutushanke on suunnattu esiopetuksessa, ala- ja yläkoulussa sekä lisäopetuksessa työskentelevälle opetushenkilöstölle. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu yhdeksän osakoulusta, joista kukin koostuu lähiopetuspäivistä ja etätehtävistä. Koulutuksessa työskennellään muun muassa yhteistyössä oppilaiden kanssa, mikä kehittää aitoa osallisuutta. Osallistujat oppivat samalla myös keinoja kysyä ja havainnoida oppilaiden tapoja ajatella.

Koulutukset ajoittuvat ensi syksylle sekä ensi vuoden keväälle ja syksylle, ja ne toteutetaan eri puolilla Suomea: Rovaniemellä, Lahdessa, Mikkelissä, Helsingissä ja Joensuussa. Esimerkiksi ensi syyskuussa Helsingissä käynnistyy 3.–6. -luokkalaisten lasten opettamiseen liittyvä Mittaaminen ja mittayksikkömuunnokset -kurssi. Myöhemmin syyskuussa Mikkelissä käynnistyy 5.–6. -luokkalaisten opettamiseen keskittyvä Matematiikan keskeiset käsitteet toiminnallisesti -kurssi. Opettajina kursseilla toimivat pitkänlinjan matematiikan koulutuksen opettajat ja asiantuntijat.

Lisätietoja Matematiikan osaaminen lentoon! -koulutuksesta ja ilmoittautumisesta löytyy osoitteesta: ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus.


Lisätietoja:

Koulutuspäällikkö Janette Tolppi
p. 040 484 4135
janette.tolppi(at)ulapland.fi

Koulutussuunnittelija Annika Tuomisto
p. 040–484 4121
annika.tuomisto(at)ulapland.fi

Koulutussihteeri Tarja Tuisku
p. 040 484 4136
tarja.tuisku(at)ulapland.fi

Matematiikan osaaminen lentoon! -täydennyskoulutushanke


LaY/Viestintä/PS