Uutiset 2015

Jarno Valkonen professoriksi Lapin yliopistoon

18.6.2015

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on ottanut yhteiskuntatieteiden tohtori Jarno Valkosen pohjoisten yhteiskuntien muutosten tutkimuksen professoriksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 1.8.2015 lukien.

Jarno Valkonen on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 1998, yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi vuonna 2001 ja yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 2003.

Työurallaan Valkonen on tutkinut muiden muassa luonto- ja ympäristöpolitiikkaa, luonnonvarakysymyksiä, työtä, maaseutua, matkailua, kulttuuria sekä pohjoisia elinkeinoja. Tutkimukset kytkeytyvät pohjoisten yhteiskuntien, kulttuurien, ihmisen ja ympäristön sekä näiden vuorovaikutuksen tarkasteluun.

Viimeisen kymmen vuoden aikana Valkonen on julkaissut keskimäärin kuusi julkaisua vuodessa. Lisäksi hän on johtanut useita eri tutkimushankkeita sekä toiminut kansallisten ja kansainvälisten julkaisujen referee-lukijana ja Sosiologia lehden päätoimittajana.

Työurallaan Valkonen on toiminut tutkijana muiden muassa Tampereen yliopistossa, Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin tutkimusasemalla sekä eri tehtävissä Lapin yliopistossa vuodesta 2003 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii sosiologian yliopistonlehtorina Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Lisätietoja:
Jarno Valkonen
Puhelin 040 542 0338

Markus Aarto H
allintojohtaja
Puhelin 040 484 4000

LaY/Viestintä/OT