Uutiset 2015

Julkaisut: Esinevakuusoikeuden perusteet

17.11.2015

Lapin yliopiston esineoikeuden professori Eva Tammi-Salminen on julkaissut uuden teoksen, jossa käsitellään esinevakuusoikeuden perusteita. Teos on yleisesitys esinevakuuksiin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Eva Tammi-Salmisen teos on oikeustieteellinen yleisesitys esinevakuusoikeuden keskeisistä kysymyksistä ja luotonannossa käytettävien esinevakuustyyppien pääpiirteistä. Esinevakuudet ovat tärkeä oikeudellinen keino, jonka avulla velkoja voi pyrkiä ennakolta suojautumaan sen varalta, että velallinen ei täyttäisi suoritusvelvollisuuttaan.

Teoksen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva siitä, miten omaisuutta voidaan käyttää luoton vakuutena ja luoda siten perusedellytykset arvioida vakuusvelkojan asemaa.

– Teoksessa pohditaan muiden muassa, millaisia etuja vakuus tuottaa, mitkä ovat näiden etujen saavuttamisen edellytykset sekä millaisia riskitilanteita velkojan asemaan ja vakuuteen oikeudellisesti liittyy, Tammi-Salminen sanoo.

Tammi-Salmisen mukaan edellä mainitut kysymykset ovat käytännön vakuussuhteessa merkityksellisiä kaikille osapuolille, joilla on intressiä vakuusomaisuuteen.

– Teoksessa erikseen tarkasteltavia esinevakuustyyppejä ovat panttioikeus, yrityskiinnitys, omistuksenpidätys, rahoitusleasing sekä vakuusluovutus ja sale and lease back -järjestely, Tammi-Salminen listaa.

Teos on tarkoitettu yleiseksi puheenvuoroksi esinevakuusoikeuden yleisiä oppeja koskevaan keskusteluun sekä avuksi esinevakuusoikeuden opiskelussa.

Lisätietoja teoksesta:
 
Eva Tammi-Salminen
OTT, esineoikeuden professori
Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta
eva.tammi-salminen (at) ulapland.fi
Puhelin + 358 40 484 4043

LaY/Viestintä/OT