Uutiset 2015

Kandipalautekysely heti tutkinnon valmistuttua

7.10.2015

Valtakunnallisen kandipalautekyselyn toteutustapa on uudistunut. Jatkossa Lapin yliopistossa kandidaatintutkinnon suorittaneet saavat välittömästi tutkinnon valmistuttua yhteydenoton ja pyynnön vastata valtakunnalliseen palautekyselyyn. Kevään ja alkukesän aikana kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu palkintotabletti.

Opiskelija, muista vastata kandipalautekyselyyn.

Kandipalautekyselyllä halutaan selvittää tutkinnon suorittaneiden käsityksiä opintojen sujuvuudesta sekä heidän opintomenestystään ja tyytyväisyyttään yliopistoon. Kandidaatintutkinnon suorittaneiden antamat vastaukset vaikuttavat yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Opintojen sujuvuuden ja joustavuuden paranemiseksi on tärkeää, että jokainen kandidaatiksi valmistunut vastaa kyselyyn.

Palaute vaikuttaa myös yliopiston saamaan rahoitukseen. Yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta kolme prosenttia osoitetaan tämän opiskelijapalautteen perusteella. Rahallisesti kyse on merkittävästä taloudellisesta resurssista.

Kandipalautetta hyödynnetään monin tavoin. Yliopisto käyttää tuloksia opetuksen laadun ja parempien toimintatapojen kehittämisessä. Saatuja palautteita käsitellään tiedekuntien laatupöydissä ja opetuksen kehittämisryhmässä. Opiskelijalle kysely on itsearvioinnin väline: hän voi arvioida omaa opiskeluaan ja sen kehittämistä maisterivaiheessa yhdessä opettajatuutorinsa kanssa. Kandipalautteen tuloksia myös verrataan eri yliopistojen välillä.

Kandidaatintutkinnon suorittaneilta on kerätty aiemmin palautetta valtakunnallisella kyselyllä kaksi kertaa vuodessa, ja tämän vuoden alusta lähtien kysely lähetettiin opiskelijalle pian tutkinnon valmistumisen jälkeen. Kevätlukukaudella 2015 valmistui yhteensä 280 kandidaattia, joista palautekyselyyn vastasi 154. Vastausprosentti jäi siis 55 prosenttiin.

Kandipalautekyselyyn 1.1.–31.7.2015 välisenä aikana vastanneiden kesken arvottiin tablettitietokone. Arpa suosi yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta HTK Tarja Kyllöstä.

Vuoden 2014 kandipalautekyselyn tulosten yhteenveto julkaistaan lähiaikoina, ja se tulee luettavaksi yliopiston www-sivuillle.


Lisätietoja:

Vararehtori Kaarina Määttä
P. 0400 796480
kaarina.maatta(at)ulapland.fi

Kandipalautekoordinaattori Hanna Marttiini
P. 0400 187 242
hanna.marttiini(at)ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV