Uutiset 2015

Lapin yliopiston F-siipi korjattu ja käyttökunnossa syksyllä 2015

22.4.2015

Lapin yliopiston F-siiven mittavat sisäilmakorjaustyöt ovat loppusuoralla. Rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2015. Perusteellisten tutkimusten jälkeen rakennuksesta on muiden muassa tiivistetty maanvaraisen lattian saumat, hajoavat lattiamatot on korjattu laatoilla ja ilmanvaihto on korjattu vastaamaan talon käyttötarkoitusta.

web-f-talon-tyomaakierros.jpg

Lapin yliopiston F-siipi siirtyi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hallintaan vuonna 2010. Samana vuonna Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tietoon tuli rakennuksessa ilmenneet sisäilmaongelmat. Rakennus oli vihitty käyttöön vuonna 2006 suurin odotuksin ja vuoden 2011 syksyllä talo jouduttiin tyhjentämään henkilökunnan ja opiskelijoiden oireiltua rakennuksessa.

Talon henkilökunta muutti väistötiloihin vuonna 2011, jonka jälkeen käynnistettiin pari vuotta kestäneet laajennetut tutkimukset ja alustavat korjaustyöt. Ongelmien laajuuden selvittyä kokonaisuudessaan vuoden 2013 alussa päätettiin, että korjaustoimenpiteet laajennetaan koskemaan koko rakennusta.
Nyt ollaan tilanteessa, että korjaustyöt ovat loppusuoralla ja rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Mitä on korjattu

F-siivessä korjaukset aloitettiin alimman kerroksen maanvaraisen kerroksellisen lattiarakenteen mikrobivaurioiden korjauksella sekä alapohjan tiivistyksellä. Kaikki rakenteet tiivistettiin ja saumat korjattiin sekä vioittuneet materiaalit vaihdettiin uusiin. Näiden toimenpiteiden jälkeen korjaukset laajenivat lattiarakenteiden, rakenneliittymien sekä ilmanvaihdon korjauksiin rakennuksen muissa kerroksissa. Tutkimusten tulosten perusteella päädyttiin siihen, että koko rakennuksesta poistettiin vaurioituneet muovimatot ja ne korvattiin lattialaatoilla. Lattiamattojen hajoamisprosessissa huoneilmaan pääsi VOC – yhdisteitä. Tästä on mattotoimittajalle tehty reklamaatio, mikä on edelleen käsittelyssä ja myös uudisrakentamisen aikaisten urakoitsijoiden vastuita selvitellään edelleen.

Tutkimusten perusteella havaittiin ilmanvaihdon toiminnassa puutteita joiden perusteella todettiin, että ilmanvaihtojärjestelmä on riittämätön. Rakennuksen käyttäjän toimintaan liittyy kemikaalien käsittelyä, mitkä vaativat ilmastoinnilta normaalia enemmän kapasiteettia. Suunnitteluperusteet eivät enää vastanneet rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta. Ilmanvaihdon kapasiteettia on kasvatettu lisäämällä rakennukseen yksi uusi ilmanvaihtokone kanavineen, jolloin ilmanvaihtojärjestelmä vastaa toiminnaltaan rakennuksen käyttötarkoitusta.

Korjaus maksoi noin 10 miljoonaa euroa

Lapin yliopiston F-siiven tutkimus- ja korjaustyöt ovat olleet todella perusteellisia ja voidaankin todeta, että F-siipi on yksi tutkituimpia rakennuksia Suomessa. Hyvällä syyllä voidaan olettaa, että rakennus on nyt turvallinen ja terveellinen, koska kaikki mahdolliset tutkimus- ja korjaustoimenpiteet on tehty huolella ja työn laatu varmistaen. Prosessi on aiheuttanut Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle merkittäviä kustannuksia, joista yksinomaan rakentamis- ja suunnittelukustannukset ovat kohonneet noin 10 miljoonaan euroon. Rakennuksen suunnittelu- ja korjaustöitä on tehty yhteensä noin 10 800 tuntia eli 56,8 henkilötyövuotta.

Paluumuutto tapahtuu kesällä 2015


Rakennuksen alimpaan kerrokseen eli musiikkitiloihin on muutettu takaisin jo syksyllä 2013 ja tilat ovat toimineet erittäin hyvin. Myös F-siiven työpajatiloja on otettu käyttöön vuonna 2014 ja ne ovat toimineet moitteettomasti. Koko tiedekunnan muutto F-taloon tapahtuu kesällä 2015 ja syksyllä opetus päästään aloittamaan korjatuissa tiloissa.

Rakennuksen toiminnan tehostettua seurantaa jatketaan vielä vähintään 3 vuotta F-siiven käyttöönoton jälkeen. Korjausten toteuttamiseen ja onnistumisen seurantaan SYK Oy:llä on selkeä toimintamalli. Seurannan suorittaa ulkopuolinen ja puolueeton laadunvarmistaja. Työterveys ja YTHS ovat myös jatkossa avainasemassa tilannetta seurattaessa.

F-talon historiaa

• Senaatti-kiinteistöjen yli johto vierailee Lapin yliopistolla 9.6.2003. Vierailun yhteydessä keskustellaan Lapin yliopiston kolmannen rakennusvaiheen aloittamisesta.
• Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt
• Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Juhani Katainen
• Rakennuttajakonsultti: Pohjois-Suomen Projektikonsultit Oy
• Kustannusarvio: Kustannusarvio verottomana n. 22 M€
• Rakentamisen aikataulu: Maanrakennustyöt käynnistyvät viikolla 32/2004.
• Senaatti-kiinteistöt ja YIT Rakennus Oy allekirjoittavat 19.8.2004 runkourakan urakkasopimuksen, jonka veroton arvo on noin 2,9 miljoonaa euroa.
• Peruskiven muuraustilaisuus järjestetään yliopiston 26. lukuvuoden avajaisten yhteydessä 6.9.2004.
• Senaatti-kiinteistöt valitsee rakennuksen toisen vaiheen rakennusurakoitsijaksi Levi-Rakennus Oy:n Rovaniemeltä. Putkiurakoitsijaksi Senaatti-kiinteistöt valitsee Putki-Heikkilä Oy:n Rovaniemeltä, jäähdytysurakoitsijaksi Carrier Oy:n Oulusta, sprinkleriurakoitsijaksi Inststo P Kuoksa Ky:n Helsingistä ja sähköurakoitsijaksi Sortavalan Sähkö Oy:n Rovaniemen toimiston. Toisen vaiheen rakennuskustannukset ovat noin 13 miljoonaa euroa ja rakennus työllistää keskimäärin 50–100 työntekijää.
• Rakennustyöt ovat harjakorkeudessa 5.9.2005.
• Lapin yliopiston uudisrakennus vihitään käyttöön 4.9.2006.
• Rakennus siirtyy Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n hallintaan vuonna 2010.
• Vuoden 2011 syksyllä rakennus joudutaan tyhjentämään henkilökunnan ja opiskelijoiden oireiltua rakennuksessa. Samalla aloitetaan pari vuotta kestäneet tutkimukset ja alustavat korjaustyöt. Vuonna 2013 päätetään, että korjaustoimenpiteet laajennetaan koskemaan koko rakennusta.
• Henkilökunnan ja opiskelijoiden paluu korjattuihin tiloihin tapahtuu kesällä 2015 ja tilat otetaan käyttöön syksyllä 2015.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mauno Sievänen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Puhelin 0400 630 733
Rehtori Mauri Ylä-Kotola, Lapin yliopisto
Puhelin 0400 276 288

Tiedote:
Anita Rinne SYK
Olli Tiuraniemi LaY/Viestintä

Kuva: Perttu Saralampi LaY/Viestintä

 ----------
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Syk Oy) on vakavarainen ja innovatiivinen kiinteistönkehittäjä. Syk Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Syk Oy kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. Suomen Yliopistokiinteistöt omistavat Suomen valtio sekä pääkaupunkiseudun ulkopuoliset yliopistot. www.sykoy.fi