Uutiset 2015

Suomen Akatemialta 2,1 miljoonan euron rahoitus Lapin yliopistolle

29.5.2015

Suomen Akatemia on myöntänyt 2,1 miljoonan euron rahoituksen Lapin yliopiston profiloitumisen vahvistamiseksi. Kaikkiaan akatemia myönsi 50 miljoonaa euroa kymmenelle eri yliopistolle.

Lapin_Yliopisto_kevat_11.jpg

Suomen Akatemia on myöntänyt Lapin yliopistolle 2,1 miljoonaa euroa profilointitoimenpiteisiin vuosille 2015–2019. Käytännössä yliopisto voi palkata saamallaan rahoituksella kymmenkunta tutkijaa, tutkijatohtoreita ja professoreita eripituisiksi ajanjaksoiksi vuosina 2015–2019.

Hakemuksessaan Lapin yliopisto nosti esille kuusi monitieteistä profiloitumishanketta: arktiset oikeudet ja luonnonvarat, arktiset alkuperäiskansat, pohjoiset sosiaalipalvelut, arktinen muotoilu ja taiteet, tieto ja oppimisympäristöt arktisella alueella sekä pohjoinen politiikka ja hallinto. Seuraavassa vaiheessa Lapin yliopisto päättää, miten rahoitus kohdennetaan eri hankkeille.

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotolan mukaan Suomen Akatemian rahoituspäätös osoittaa, että yliopisto on onnistunut profiloitumistoimissaan.

– Suomen Akatemian rahoitushakemuksia oli arvioimassa kansainvälinen paneeli. Myönteinen rahoituspäätös osoittaa, että vuonna 2013 tehdystä Lapin yliopiston tutkimuksen kansainvälisestä arvioinnista vedetyt strategiset johtopäätökset ovat onnistuneet. Lapin yliopisto on oikealla tiellä toimenpiteissään, joilla tähdätään kansainvälisesti merkittävään asemaan arktisena ja pohjoisena tiede- ja taideyliopistona, Ylä-Kotola sanoo.

– Suomen Akatemia teki rahoituspäätökset paneelin arviointien pohjalta huomioiden sen miten profilointiehdotukset vastasivat yliopiston strategisia tavoitteita, ja miten yliopisto onnistui perustelemaan profilointitoimet sekä esittämään niille konkreettiset toteutustavat, Suomen Akatemia tutkimuksesta vastaava ylijohtaja, professori Marja Makarow sanoo.

Lapin yliopiston tutkimus ja tutkimukseen perustuva opetus kohdistuvat pohjoisten alueiden yhteiskuntiin, ympäristöön sekä näiden vuorovaikutukseen. Toiminnan keskiössä on arktisen ja pohjoisen muutokset tutkimus seuraavilla painoaloilla: kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ, kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu sekä vastuullinen matkailu.

– Viime vuosina Lapin yliopisto on kirkastanut strategiaansa johdonmukaisesti. Yliopiston strategia uudistettiin tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin jälkeen. Arktisen ja pohjoisen tutkimusohjelma sekä temaattiset tohtoriohjelmat loivat hyvän lähtökohdan yliopiston profiloitumiselle. Tätä työtä on hyvä jatkaa Suomen Akatemian myöntämällä rahoituksella, Ylä-Kotola sanoo.

Profiloitumiseen kohdennettu rahoitus oli haettavissa ensimmäistä kertaa. Suomen Akatemian uudella rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen valitsemia tutkimuksen vahvuusalueita. Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle, joista valtaosa oli monitieteisiä.

¬ Uusi rahoitusmuoto on erittäin merkittävä ja kansainvälisesti kiinnostava. Tutkimusalojen profilointi edesauttaa sekä yliopistojen kilpailukykyä että yhteistyötä tukemalla keihäänkärkien tutkimusta, Marja Makarow sanoo.

Hakuun osallistuneista 13 yliopistosta kymmenen sai rahoitusta. Rahoitusta saivat Aalto-yliopisto, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hakemukset arvioi kansainvälinen paneeli.

Lisätietoja:
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT