Uutiset 2015

Silja Nikulan puupiirroksia Iisalmen Ateljeetalossa

12.6.2015

Silja Nikulan paikkakokemuksista kertova grafiikan sarja laajenee Savoon. Siivenkantama kaakkoon -näyttely esittelee Nikulan puupiirroksia Iisalmen Ateljeetalossa 27.6.–29.8.2015.

Näyttelyssä on esillä Rovaniemellä vuosina 2009–2011 esiteltyjä puupiirroksia, jotka syntyivät Silja Nikulan Prahan ja Lofoottien matkojen perusteella. Lisäksi näyttelyssä on esillä lappilaisia aiheita vuodelta 2013 ja uusia savolaisaiheisia töitä, jotka Nikula on työstänyt tänä kesänä. Kuvaesitystä teosten synnystä voi seurata näyttelyn aloitus- ja lopetuspäivinä.

Uutiskuva_SiljaNikulan_teos.jpg
Yksityiskohta teoksesta Petäjän paluu (2015)

Silja Nikula toimii graafisen suunnittelun yliopistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Väitöstutkimuksessaan (2012) hän tarkasteli, miten matkailijan kokemus paikan hengestä saa näkyvän muodon graafisena kuvana. Samalla hän pohti kuvalle ominaista ilmaisukieltä, kerronnan mahdollisuuksia ja rajoja. Silja Nikula sai juuri Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan Taidetta ja tarinankerrontaa -projektiin, jossa paneudutaan käsillä tekemiseen, kestävään kehitykseen ja omaleimaisuuteen.

Puupiirtäminen on grafiikan tekemisen vanhin menetelmä. Siinä puulaatalta pois veistetyt kohdat jäävät valkoisiksi, ja koholle jäävät pinnat saavat väriä ja siirtyvät paperille.

Aiempien näyttelyjen kuvauksia ja arvosteluja

Lisätietoja:
Silja Nikula
silja.nikula@ulapland.fi
040 508 3892

LaY/Viestintä/OT