Uutiset 2015

Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke käynnistyi Lapin yliopistossa

4.2.2015

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa alkoi helmikuun alussa Koneen Säätiön rahoittama yksivuotinen Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke, joka syventyy ympäristöoikeudelliseen sovitteluun jalkautuen kentälle niin asiantuntijoiden kuin kansalaisaktivistien pariin.

Ympäristöoikeudellinen sovittelu tekee vasta tuloaan Suomeen. Monissa maissa ympäristöoikeudellisesta sovittelusta on jo hyviä kokemuksia. Parhaimmillaan sovittelun avulla voidaan ehkäistä ennakolta ympäristökonfliktien syntyä tai lyhentää konfliktitilanteiden kestoa. On myös mahdollista, että sovittelun avulla vältytään pitkiltä ja usein kaikkia osapuolia turhauttavilta oikeusprosesseilta.
Lapin yliopiston koordinoima Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hanke selvittää, mistä ympäristöoikeudellisessa sovittelussa on kyse tieteen näkökulmasta ja voisiko se toimia käytännön tilanteessa.

Tiimi jalkautuu kentälle kiistojen ja asiantuntijoiden keskelle. Hankkeen tutkijat haluavat nostaa kuuluville pienen ihmisen äänen ja antaa yhteisöille niiden mahdollisesti toivomaa tukea. Hanke dokumentoi ja raportoi verkossa sekä kerää laajaa aineistopankkia aihepiiristä.

Hankkeen verkkosivustolla julkaistaan artikkeleita ja asiantuntijahaastatteluja suomeksi ja podcast-aineistoa englanniksi. Kenttäkokemuksista tehdään myös dokumenttifilmi.

Projektitiimi

Hankkeen projektipäällikkö OTT Leena Heinämäki toimii tutkijatohtorina Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa. Hän on tutkinut arktisten alkuperäiskansojen ympäristöllisiä ihmisoikeuksia sekä osallistumisoikeuksia, ja opettaa Lapin yliopistossa alkuperäiskansa- ja saamelaisoikeutta. Hän on myös johtanut ulkoministeriön rahoittamaa hanketta haavoittuvien ryhmien osallistumisoikeuksien parantamisesta.

Konfliktinratkaisun tutkija OTT Kaijus Ervasti Helsingin yliopistosta jakaa omaa asiantuntemustaan ja verkostojaan sekä analysoi konfliktinratkaisuja ja sovittelua tieteen näkökulmasta. Hän on myös kirjoittanut keittokirjan, mistä löytyi aikanaan idea hankkeen nimelle.

Tutkija HM, VTM Heta Heiskanen Tampereen yliopistosta tekee väitöskirjaa ympäristöä koskevista ihmisoikeuksista ja tehnyt erilaisten riitatapausten sovittelua vuosia harrastuksenaan useilla paikkakunnilla.

Tutkija HM, oik. yo Reija Knuutila tekee väitöskirjaa haavoittuvista ihmisryhmistä ja on käynyt sovittelukoulutuksen.

OTM Anni-Kristiina Juuso toimii hankkeessa asiantuntijana ja tuo poikkitieteellistä osaamista, sillä hän on näyttelijä ja on työskennellyt toimittajana.

YTK Assi Harkoma työskentelee Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa tutkimusassistenttina keskittyen politiikan teoriaan, ihmisoikeuksiin ja erityisesti alkuperäiskansaoikeuksiin sekä deliberatiivisiin ja osallistuttaviin tutkimusmenetelmiin.

Hankkeen mediatiimiin kuuluvat YTM Päivi Kapiainen-Heiskanen, monimediahankkeita vetänyt mikkeliläinen tiedetoimittaja, liikkuvan kuvan ammattilainen Hamid Al-Sammarraee, joka kokoaa aineistosta dokumentin ja tietopankin verkkoon sekä ilmastonmuutosjournalismiin erikoistunut radiotoimittaja Rae Ellen Bichell, joka toimittaa tiedejuttuja englanniksi. Säveltäjä Kalle Ylitalo tekee dokumenttiin musiikin.

Jakautuuko Suomi? -ohjelma

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelma haastaa lisäämään yhteiskunnan ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Säätiön tavoitteena on käynnistää hankkeita, jotka sekä tekevät teemaan liittyvää tutkimusta että tuovat tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Työssä on suotavaa käyttää luovasti journalismin lisäksi myös erilaisia taiteen muotoja, esimerkiksi elokuvaa, mediataidetta ja yhteisötaidetta.

Lisätietoja:

Leena Heinämäki, Lapin yliopiston Arktinen keskus
puh. +358 (0)40 484 4280, leena.heinamaki(at)ulapland.fi
Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto
puh. +358(0)50 375 3115, heta.heiskanen(at)gmail.com

www.ymparistokonfliktisovittelu.fi
Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hankkeen YouTube kanava.