Uutiset 2015

Osaamisen suuntaamisen -palautekyselyn yhteenveto intrassa

20.4.2015

Yliopistonlehtori Hanna Vuojärven ja yliopisto-opettaja Heikki Huilajan kirjoittama raportti suuntaa-palautekyselyn tuloksista on julkaista intrassa.

Suuntaa-projektin tavoitteena on kehittää Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan vuosittaista työsuunnitteluprosessia sekä uusi tietojärjestelmä sitä varten.

Palautekyselyllä kartoitettiin opetus- ja tutkimushenkilökunnan yleisiä kokemuksia työsuunnitteluprosessista, ryhmätason toiminnasta, lomakkeen käytöstä, suunnittelun pohjana olevista indikaattoreista sekä mielipiteitä työsuunnittelumallin ja siihen liittyvien työvälineiden kehittämisestä.

Palautekyselyn perusteella ensimmäisen uuden toimintamallin mukaisen työsuunnittelukierroksen kokemukset jakautuvat tasaisesti myönteisiin ja kielteisiin.

Sähköinen palautekysely lähetettiin 320 Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvalle. Vastauksia saatiin 87.

Raportti kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:
Hanna Vuojärvi, 040 4844 139
Heikki Huilaja, 040 4844 216
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT