Uutiset 2015

Vain muutos on pysyvää ja huoli opiskelijoiden jaksamisesta

7.9.2015

Lapin tieteentekijöiden puheenjohtaja Tapio Nykänen ja Lapin yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja Pekka Alakoski käsittelivät lukuvuoden avajaisjuhlan puheissa muiden muassa uuden yliopistolain vaikutuksia yliopistolaitoksen arkeen sekä opiskelijoihin kohdistuvia säästöjä.

Lapin tieteentekijöiden puheenjohtaja Tapio Nykänen totesi puheessaan, että pysyvyyttä yliopistolaitoksessa on edustanut viimeisinä vuosina vain muutos. Nykänen arvioi, että uuden yliopistolain tarkoituksena oli antaa yliopistoille aiempaa laajempi taloudellinen autonomia ja vastuuttaa yliopistoja huolehtimaan oman rahoituksensa keräämisestä yksityisiltä tahoilta.

– Samalla kun yliopistojen taloudellinen itsenäisyys ainakin näennäisesti kasvoi, niiden autonominen asema mureni muilla tavoin, Nykänen totesi.

Ministeriöiden ja poliittisen johdon ajatuksena näyttää Nykäsen mukaan olleen koko 2000-luvun ajan se, että yliopiston asiantuntijoita eivät ole välttämättä vain yliopistolaiset, vaan pikemminkin poliitikot, virkamiehet ja liike-elämän edustajat.

– Suomen yliopistot ovat pullollaan yhteiskunnan, ihmisen, oikeuden ja ympäristön ammattilaisia. Näitä resursseja on järkevää käyttää myös silloin, kun yliopistojen tulevaisuuksista tehdään päätöksiä, Nykänen huomautti.

Nykäsen mukaan yliopistolaitokseen on imetty vaikutteita anglosaksisesta yritysmäisen yliopiston mallista tai akateemisesta kapitalismista, jossa yliopistojen pääasiallinen tehtävä on palvella elinkeinoelämää innovaatioilla ja tukea kansallisvaltioiden kilpailukykyä.

Yliopisto voi toki olla Nykäsen mukaan ketterä, kaupallistunut, tehokas ja dynaamisen pirskahteleva, mutta sen tulee olla myös hidas, pohtiva ja joutilaskin. Tärkeää on riittävä riippumattomuus ja itsenäisyys, joka sallii yksilöllisetkin toimintatavat ja aivan erityisesti juuriin asti ulottuvan kritiikin.

– Yliopistoihin kaivataan kriittisiä, ajoittain vänkääviä, erimielisyydet tunnustavia ja lopulta yhteisiin päätöksiin pyrkiviä keskusteluja, Nykänen sanoi.

Huoli opiskelijoiden jaksamisesta

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Pekka Alakoski kiinnitti puheessaan huomiota koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuviin säästöihin.

– Monen uuden opiskelijan mielissä saattaakin pyöriä ajatus, miten tulen toimeen, joudunko käymään töissä vai otanko kenties opintolainaa, Alakoski pohti.

Lisäksi Alakoski kantoi huolta opiskelijoiden jaksamisesta opiskelijoihin kohdistuvien ristipaineiden aallokossa.

– On tärkeää muistaa, että opiskelija on ihminen, joka tarvitsee myös hengen ravintoa. Tätä tarjoavat järjestötoiminta, vapaa-ajan aktiviteetit sekä ystävät. Kiristyvä tahti ei välttämättä anna kuitenkaan mahdollisuutta tällaiselle toiminnalle riittävästi. Opiskelijoille asetettuihin vaatimuksiin onkin löydettävä kultainen keskitie, jotta aikaa jää myös elämän koulun käymiseen, Alakoski linjasi.

Puheet löytyvät kokonaisuudessaan: http://www.ulapland.fi/avajaiset2015/henkilokunta, http://www.ulapland.fi/avajaiset2015/opiskelija.

LaY/Viestintä/OT