Uutiset 2015

Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma ja kolme kärkeä

26.3.2015

Keväällä 2014 valmistuneen Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyössä toteuttaman Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelma 2014–2020 tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen roolia alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä. Tämä tapahtuu yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Innovaatio-ohjelman valmistelua koordinoinut Kaj Kostiander kertoo että vuonna 2015 innovaatio-ohjelman toimeenpano käynnistyy toden teolla. Toteutukseen on valittu kolme kärkialuetta joihin keskitytään; kierrätystalous ja sivuvirrat, Arktinen muotoilu ja kolmantena kestävä hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja esteetön vieraanvaraisuus.

- Ensimmäinen on kierrätystalous ja sivuvirrat, joka liittyy Lapin valintaan yhdeksi EU:n klusteristrategian mallialueeksi. Toinen kokonaisuus on arktinen muotoilu ja esteetön vieraanvaraisuus, joka liittyy muun muassa palvelumuotoilun hyödyntämiseen matkailupalveluiden kehittämisessä. Kolmas kokonaisuus on kestävä hyvinvointi ja yhdenvertaisuus, jossa keskitytään esimerkiksi hyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden kysymyksiin muun muassa esteetöntä vieraanvaraisuutta edistämällä, Kostiander kertoo.

Kostiander lisää vielä että läpileikkaavina nimittäjinä kaikelle toiminnalle on kansainvälisen yhteistyön ja rahoitusosaamisen kasvattaminen Lapissa, sekä yhteistyö muiden tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

Innovaatio-ohjelma on kiinteässä yhteistyössä Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen kanssa.

- Korkeakoulujen innovaatio-ohjelma suuntaa korkeakoulujen osaamista Lapin strategisten painopisteiden toteuttamiseen, Kostiander toteaa.

Kansainvälisyys näyttelee isompaa osaa innovaatio-ohjelmassa kuin aiemmin. Kansainvälisyyden painottaminen tarjoaa korkeakouluille uusia mahdollisuuksia. Erityisasiantuntija Harri Malisen mukaan tavoitteena on tukea ja ohjata systemaattisemmin toimijoita kohti kansainvälisiä verkostoja ja –rahoitusta jo hankkeiden suunnittelu- ja alkuvaiheissa.

- Uusia aloitteita eteenpäin vietäessä tulee toimijoille myös haasteeksi miettiä tulevia kansainvälisiä haasteita. Esimerkiksi missä verkostoissa ja foorumeilla saman asian parissa toimivat ulkomaiset kollegat ovat ja ketkä ovat asian tiimoilta konkareita EU- rahoituksen kanssa. Sinne on mentävä sekaan, Malinen toteaa.

Lisätietoja:

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja
Eero Pekkarinen
0400 690966
Eero.Pekkarinen(at)lapinamk.fi

Erityisasiantuntija
Harri Malinen
04057200405720778
Harri.Malinen(at)ulapland.fi

J-EK/LUC/Viestintä