Uutiset 2015

Lapin yliopiston erillishaut alkavat

16.4.2015

Lapin yliopiston tutkintoon johtavaan koulutukseen voi hakea juuri päättyneen yhteishaun lisäksi myös erillishaussa, jossa on tarjolla 124 opiskelupaikkaa. Erillishaussa yliopistoon on kolme väylää: haku suoraan maisteriopintoihin, avoimen yliopiston opintoja suorittaneet tai siirtoa hakevat tutkinto-opiskelijat.

Juuri päättyneessä yhteishaussa Lapin yliopistoon haki 3477 henkilöä, joista 560 saa opiskelupaikan. Lisäksi yliopistoon voi päästä erillishaun kautta suorittamaan joko suoraan kandidaatin tai maisterin tutkintoa ilman valintakoetta. Tämä edellyttää kuitenkin aikaisempia opintoja joko avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa.

Suoraan maisterivaiheen opintoihin voi hakea, jos hakijalla on alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna pääaineen opintoja. Maisterihaussa aloituspaikkoja on seuraavasti: kasvatustieteiden tiedekunta 20 paikkaa, oikeustieteiden tiedekunta 16 paikkaa, yhteiskuntatieteiden tiedekunta 28 paikkaa ja taiteiden tiedekunta 30 paikkaa.

Myös avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voivat hakea suoraan joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon ilman valintakoetta. Avoimen väylän haku on avoinna kaikissa tiedekunnissa, lukuun ottamatta oikeustieteiden tiedekuntaa. Avoimen väylän haussa hakijalla tulee olla suoritettuna tutkintoon kuuluvia pää- ja sivuaineopintoja yhteensä 85 opintopistettä. Yhteiskuntatieteisiin ja kasvatustieteisiin on molempiin varattu 15 avoimen väylän aloituspaikkaa, taiteiden tiedekunnassa valittavien määrä on joustava.

Lisäksi erillishaku koskee Lapin yliopiston tai toisen yliopiston tutkinto-opiskelijaa, joka on siirtymässä siirto-opiskelijana kasvatustieteiden, taiteiden tai yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Tällöin haetaan oman alan tutkintoon, josta hakijalla on jo etukäteen suoritettuja pääaineopintoja.

Erillishakujen haku alkaa 16.4.2015 ja päättyy 7.5.2015 klo 15.00.

Lisätietoja erillishausta ja hakemisesta saa Opintopolusta

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Merija Timonen
Puhelin 040 777 7352
merija.timonen (at) ulapland.fi

Hakeneet koulutusohjelmittain

LaY/Viestintä/OT