Uutiset 2015

Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi

1.4.2015

Lapin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi 13 prosenttia viime vuodesta. Syksyllä alkaviin maisteriopintoihin tuli määräaikaan mennessä yhteensä 212 hakemusta kaikkiaan 47 maasta.

Tammikuun lopulla päättyneessä haussa oli viisi maisteriohjelmaa, joihin otetaan yhteensä 70 opiskelijaa. Aloituspaikkojen määrän päättää vuosittain Lapin yliopiston hallitus.

Haussa olleista maisteriohjelmista kasvatustieteiden tiedekunnan Media Education -ohjelmaan tuli 63 hakemusta, yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Tourism-, Culture and International Management (TourCIM) -ohjelmaan 50 ja Comparative Social Work -ohjelmaan 45 hakemusta, taiteiden tiedekunnan Arctic Art and Design -ohjelmaan 28 hakemusta ja oikeustieteiden tiedekunnan International and Comparative Law (MICLaw) -ohjelmaan 26 hakemusta.

Arctic Art and Design -ohjelma on uusi taiteiden tiedekunnan arktisen muotoilun ja taiteen maisteriohjelma, jossa voi erikoistua joko soveltavaan kuvataiteeseen tai palvelumuotoiluun. Ohjelma nojaa vahvasti pohjoisiin lähtökohtiin ja pyrkii kouluttamaan asiantuntijoita, jotka ovat oman erikoistumisalansa ohella perehtyneet pohjoisiin ja arktisiin erityiskysymyksiin ja -piirteisiin.

Kansallisuuksittain tarkasteltuna kansainvälisten maisteriohjelmien hakemuksissa oli eniten hakijoita Suomesta, Bangladeshista, Pakistanista, Nigeriasta ja Kiinasta. Asuinmaan mukaan eniten hakemuksia tuli Suomesta, Pakistanista, Kiinasta, Ghanasta ja Bangladeshista.

Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijoiden joukossa oli tänäkin vuonna useita Lapin yliopiston entisiä vaihto-opiskelijoita, jotka haluavat palata Rovaniemelle suorittamaan maisterin tutkinnon.

TourCIM-ohjelmassa on paljon hakijoita, jotka ovat jo integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet heistä ovat suorittaneet alan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa, ja siten Suomi ja suomalainen opiskelukulttuuri ovat heille jo tuttuja.

Maisteriohjelmien hakemukset ovat parhaillaan tiedekuntien käsittelyssä, ja opiskelijavalinnat julkaistaan huhtikuun lopulla.

Lapin yliopistossa opiskeli viime vuonna 93 kansainvälistä perustutkinto-opiskelijaa ja 50 kansainvälistä jatkotutkinto-opiskelijaa. Lapin yliopistosta valmistui viime vuonna 17 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Koko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden lisäksi Lapin yliopistossa opiskeli viime vuonna 244 kansainvälistä vaihto-opiskelijaa yhden tai kahden lukukauden ajan.


Lisätietoja:

Jaana Severidt
Kansainvälisten opiskelijapalveluiden päällikkö
Lapin yliopisto
p. 040 772 6510
jaana.severidt(at)ulapland.fi