Uutiset 2015

Osaamisen suuntaamisen painopisteenä ryhmien toiminnan kehittäminen

30.9.2015

Lapin yliopisto on pilotoinut osaamisen suuntaamisen toimintamallia syksystä 2014 lähtien. Uudessa mallissa työajan suunnittelu lähtee tutkijaryhmien, oppiainepoolien ja koulutusohjelmien tavoitteista. Tänä syksynä mallin kehittämisessä keskitytään ryhmien toiminnan vahvistamiseen ja tukemiseen.

Osaamiseen suuntaamisessa opettajat ja tutkijat suuntaavat asiaintuntija-aikaansa yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti kukin omista vahvuuksistaan lähtien. Yksiköt on jaettu ryhmiin, jotka voivat olla tutkijaryhmiä, oppiainepooleja tai koulutusohjelmia. Järjestelmän keskiössä on siis ryhmä ja sen tehtävistä ja tavoitteista yhdessä sopiminen siten, että ryhmät ottavat itse vastuun omista tavoitteistaan.

– Syksyn suunnittelukierroksen painopisteenä on ryhmien toiminnan kehittäminen ja tavoitteiden asetanta. Ryhmät suunnittelevat itse mihin kehittämistoimet kohdistetaan. Ryhmien toimintaa pyritään tukemaan muiden muassa siten, että ne saavat yhteenvedon henkilökohtaisille suunnitelmille kirjatuista opetusjaksoista. Ryhmien suunnitelmien tulisi olla valmiina lokakuun loppuun mennessä, vararehtori Jukka Mäkelä sanoo.

Keväällä 2016 ryhmät tekevät ensimmäisen kerran itsearvioinnin, joissa tarkastellaan kuluneen suunnittelukauden toteutumista ryhmän oman arvion ja saadun palautteen pohjalta. Kehitteillä on myös yliopistotason malli henkilökohtaisia kehityskeskusteluita varten. Kehityskeskustelut tullaan käymään esimiehen ja työntekijän kesken näillä näkymin joka toinen vuosi. Keskusteluissa tullaan käymään lävitse molemminpuolinen palaute, henkilökohtainen kehittyminen, työn tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä muut työyhteisöön liittyvät asiat.

– Tähän mennessä olemme keskittyneet toimintamallin työsuunnittelukierroksen kehittämiseen. Tänä syksynä ja ensi keväänä keskitymme tulostietojen keräämiseen sekä ryhmien toiminnan kehittämiseen. Tässä työssä palaute, itsearviointi ja uusi tietojärjestelmä tulevat olemaan keskeisessä asemassa, Mäkelä sanoo.

Yksilöiden tasolla toimintaa kehitetään tänä syksynä muiden muassa päivitetyllä suunnittelulomakkeella, joka lisää yksilön mahdollisuuksia avata omia työtehtäviään. Lisäksi täydentävän rahoituksen tavoitteiden tarkastelujakso on pidennetty neljään vuoteen. Tavoitteena on korvata Excel-pohjainen suunnittelulomake uudella tietojärjestelmällä syksyllä 2016.

Suuntaa-projektin tavoitteena on kehittää Lapin yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnan vuosittaista työsuunnitteluprosessia. Viime keväänä kehittämistyötä vauhditettiin palautekyselyllä, jonka pohjalta tehty raportti kokonaisuudessaan löytyy intrasta.

Lisätietoja:
Vararehtori Jukka Mäkelä
puhelin +358 40 704 8490
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Osaamisen suuntaamisen sivusto intrassa

Palautekyselyn yhteenveto

Teemajuttu osaamisen suuntaamisesta:

LaY/Viestintä/OT