Uutiset 2015

Uusi valmennusohjelma hyvinvointialan naisyrittäjille

3.12.2015

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Pohjoisimman Lapin Leader käynnistävät tammikuussa 2016 uuden hyvinvointialan naisyrittäjille tarkoitetun valmennusohjelman.

Valmennusohjelmassa perehdytään naisten vetämien yritysten kehittämiseen muiden muassa tuotteistamisen, myynnin- ja markkinoinnin, lainsäädännön sekä työhyvinvoinnin teemojen kautta. Osaamistaan voi kasvattaa kokonaisuuden ohella myös osallistumalla ohjelman yksittäisiin osioihin. Valmennuspäiviä on 1–2 teemaa kohden ja ohjelma päättyy keväällä 2017

Valmennusohjelmassa jokaisen naisyrittäjän kanssa tehdään henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta koulutus- ja kehittämistoiminta voidaan kohdistaa suoraan yrittäjän tarpeisiin. Koulutusosiot on suunniteltu niin, että niihin on mahdollisimman helppo osallistua yrittäjyyden ja esimerkiksi perhe-elämän kiireistä huolimatta.

Naisyrittäjille luodaan uusia verkostoitumismahdollisuuksia lisäämällä yhteistyötä muiden naisyrittäjien ja kuntien kesken. Tavoitteena on kehittää naisyrittäjien mentorointiverkosto, jossa pidempään yrittäjinä toimineet tai jo eläkkeelle siirtyneet naiset voivat jakaa kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään toisille naisyrittäjille.

Kyseessä on ESR-rahoitteinen Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Pohjoisimman Lapin Leaderin yhteinen Hyvinvointialan naisyrittäjyys -jatkohanke.

Valmennusohjelma on maksullinen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
Koulutuspäällikkö Katri Kuusela, p. 040 5161064, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Suunnittelija Piia Kilpimaa p. 040 4844 424, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT