Uutiset 2015

Aarrevaara ja Syväjärvi Kunnallisalan kehittämissäätiön tieteelliseen neuvottelukuntaan

14.12.2015

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus on nimennyt säätiölle tieteelliseen neuvottelukunnan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2016–2018. Puheenjohtajaksi kutsuttiin hallintotieteen professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta.

Muut jäsenet ovat professori Timo Aarrevaara Lapin yliopisto, professori Kimmo Grönlund Åbo Akademi, professori Päivi Häkkinen Jyväskylän yliopisto, apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopisto, professori Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopisto, professori Mikko Mattila Helsingin yliopisto, professori Teemu Malmi Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, professori Eija Mäkinen Vaasan yliopisto, professori Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopisto ja professori Antti Syväjärvi Lapin yliopisto.

Aarrevaara ja Syväjärvi olivat neuvottelukunnan jäseniä myös kaudella 2013–2015.

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimustoimintaa. Tavoitteena on tukea kuntien itsehallintoa ja parantaa niiden toimintamahdollisuuksia. Säätiön toiminta suuntautuu hankkeisiin, joiden merkityksen säätiö arvioi kuntien tulevaisuuden kannalta kaikkein keskeisimmiksi.

Tieteellisen neuvottelukunnan tehtävänä on toimia linkkinä yliopisto- ja tutkijakenttään. Neuvottelukunnassa ei päätetä eikä käsitellä säätiöön tulleita hakemuksia.

LaY/Viestintä/OT