Uutiset 2015

Väitös: Uusi menetelmä opastejärjestelmien toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen

23.11.2015

TaM (dipl. des.) Markus Schröppel on tutkinut väitöksessään ihmisvirtojen ohjaamista julkisissa tiloissa. Tuoreen väitöksensä tuloksena hän esittää useita ratkaisuja ja suosituksia, joilla voidaan välttää ongelmia, joita syntyy, kun kohtaamme erilaisia opastekuvia ja ohjausjärjestelmiä. Schröppelin esittämän uuden käyttäjälähtöisen ja erilaisiin metodologioihin perustuvan menetelmän avulla on myös mahdollista arvioida olemassa olevien opastejärjestelmien toimivuutta.

Lentokenttien terminaalit ovat täyttyneet ihmismassoista lentomatkustamisen hintojen laskun ja globalisaation myötä. Lentokentistä on muodostunut solmukohtia, joissa lukuisista eri kulttuuri- ja koulutustaustoista tulevat ihmiset yrittävät selvitä vieraassa ja usein hämmentävässäkin ympäristössä. Jotta näissä kansainvälisissä risteyksissä kaikki toimii sujuvasti, on osallisten kyettävä äärimmäisen nopeaan informaation vastaanottoon ja prosessointiin.

Markus Schröppel on tutkinut väitöksessään laajoissa julkisissa tiloissa, erityisesti lentokentillä käytettyjä graafisia opastejärjestelmiä. Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, kuinka monenlaisia vaikeuksia esimerkiksi lentomatkustajat kohtaavat yrittäessään suunnistaa symboli- ja tekstipohjaisten opasteiden avulla vieraassa ja ruuhkaisessa ympäristössä.

Schröppelin mukaan useiden tapaustutkimusten pohjalta onkin herännyt kysymys, että onko mahdollista luoda sellaista menetelmää, jolla voitaisiin kehittää, arvioida ja toteuttaa suunnitteluratkaisuja niin, että ne ohjaisivat optimaalisesti vierailijoiden virtoja isoissa jaetuissa tiloissa. Schröppel esittää väitöstyössään ratkaisuna tähän tarpeeseen uuden menetelmän, jolla on mahdollista arvioida opastejärjestelmien toimivuutta. Hän esittää lisäksi uusia suosituksia opastejärjestelmien ja symbolien käyttöön.


Ikä-, kieli- ja kulttuurimuurien ylittäminen

Jokainen yksilö kokee merkityksenannon hetken eri tavalla. Markus Schröppelin mukaan tuo hetki sisältää valtavan kirjon erilaisia tapoja oivaltaa tietty asia aina monenkirjavista tulkinnoista täyteen varmuuteen asti.

Suunnittelijat eivät Schröppelin mukaan keskity riittävästi siihen, kuinka ihmiset tulkitsevat piktogrammeja. Hän tarjoaa suunnitteluprosessin avuksi mallia, joka lukuisten metodien lisäksi huomioi tilannetietoisuuden tarkastelun erilaiset näkökulmat. Hän on pyrkinyt havainnoinnissaan ja tulkinnassaan huomioimaan myös ihmisten erilaiset kulttuurisidonnaiset ja yksilölliset näkemystavat, mikä auttaa ylittämään iän, kielen ja kulttuurin asettamia muureja.

Kun suunnittelussa otetaan näiden lisäksi huomioon myös aistipsykologian näkökulmat, on Schröppelin mukaan kokonaisvaltainen ja käyttäjälähtöinen suunnitteluprosessi mahdollista. Tunnistamalla ja hyödyntämällä prosessin ennustavia parametrejä voidaan tuottaa käytännöllisiä ratkaisuja opaste- ja reittisysteemien suunnitteluun ja arviointiin.

Schröppel on soveltanut metodia muun muassa Düsseldorfin lentokentällä, Krefeldin sairaalassa, Bremenin lentokentällä, Berliinin Humboldthain Parkissa sekä lasten ja nuorten tiedekoulu Junior Unissa Wuppertalissa.


Tietoja väitöstilaisuudesta:

TaM (Dipl. Des.) Markus Schröppelin väitöskirja Elimination of doubt – Methods for a predictive design to direct and optimize the flow of visitors tarkastetaan taiteiden tiedekunnassa lauantaina 28. marraskuuta kello 12 alkaen Esko ja Asko -salissa (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä toimii Dr. Joyce S. R. Yee Northumbrian yliopistosta Iso-Britanniasta ja kustoksena professori Riitta Brusila Lapin yliopistosta. Tervetuloa!


Tietoja väittelijästä:

Markus Schröppel

Professori Markus Schröppel (synt. 1965 Nördlingenissä Baijerissa Saksassa) on valmistunut taiteen maisteriksi vuonna 1996 Fachhochschule Augsburgista ja hankkinut toisen tutkintonsa vuonna 2002 Wuppertalin yliopistosta. Schröppel opiskeli vaihto-opiskelijana vuosina 1994–95 Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksessa.

Hän toimii luovana johtajana mainostoimistoissa. Hän on myös toiminut viestintämuotoilun ja typografian opettajana ja kouluttajana vuodesta 1996. Schröppel on toiminut luennoitsijana Lapin yliopistossa vuodesta 2007.

Schröppel toimii nykyisin visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun professorina Saksassa HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft) -yliopistossa.


Lisätietoja:

Markus Schröppel
m.schroeppel (at) hmkw.de
p. +49 221 22 21 39 27
www.mschroeppel.de


Julkaisun tiedot:

Markus Schröppel: Elimination of doubt. Methods for a predictive design to direct and optimize the flow of visitors. Acta Universitatis Lapponiensis 313. Lapin yliopistokustannus. Rovaniemi. 2015. ISBN 978-952-484-857-2. ISSN 0788-7604. Verkkoversio (pdf): Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 181. ISBN (pdf) 978-952-484-858-9. ISSN 1796-6310.


LaY/Viestintä/RJ