Uutiset 2015

Uusi julkista osallistumista ja ilmastohallintoa käsittelevä julkaisusarja

16.3.2015

Lapin yliopiston Arktisen Keskuksen Pohjoisen Ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI), Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) ja Yalen yliopiston Governance, Environment & Markets Initiative (GEM) käynnistävät uuden, julkista osallistumista ja ilmastohallintoa käsittelevien tutkimuspapereiden julkaisusarjan.

Julkisen osallistumisen periaate on jo pitkään tunnustettu tärkeänä välineenä tehokkaan ja oikeudenmukaisen ilmastopolitiikan ja -hallinnon saavuttamiseksi. Tästä syystä YK:n ilmastonmuutoskonventin (UNFCCC) kuudes artikla antaa valtioiden vastuulle edistää ja helpottaa muun muassa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia käsittelevää koulutusta ja julkista tietoisuutta, kansalaisten tiedonsaantia, julkista osallistumista, valmennusta sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Käynnistyvä tutkimuspaperijulkaisusarja tarjoaa uutta ja perusteellista tutkimusta julkisesta osallistumisesta sekä tutkijoiden että politiikantekijöiden ja ammatinharjoittajien toimesta. Mukana on analyyseja julkiseen liittyvistä oikeudellisista kehityskuluista, käytännöistä ja diskursseista useissa eri ilmastonmuutosteemaisissa yhteyksissä, ilmastohallinnon ja julkisen osallistumisen käsitteen kehittymistä ja soveltamista käsitteleviä tapaustutkimuksia, jotka sisältävät myös esimerkkejä parhaista käytännöistä ja haasteista, sekä teoreettisia ja kriittisiä reflektioita julkisen osallistumisen käsitteestä ja sen merkityksellisyydestä oikeudenmukaista ja tehokasta ilmastohallintoa tavoiteltaessa.

Julkaisusarjaa toimittavat Sébastien Duyck (PYVI), Sébastien Jodoin (McGill-yliopisto / GEM) sekä Katherine Lofts (CISDL).