Uutiset 2015

Professori Soili Nystén-Haarala tieteelliseen työpajaan Brasiliaan

1.9.2015

Kauppaoikeuden, erityisesti Venäjän kauppaoikeuden professori Soili Nystén-Haarala on kutsuttu Sao Paulossa Brasiliassa järjestettävään Trans-Atlantic Platform -työpajaan, joka järjestetään lokakuun alussa 2015.

Työpajaan on kutsuttu parikymmentä yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden sekä ympäristötieteiden erityisosaajaa kahdestatoista eri maasta. Työpajoissa etsitään muiden muassa uusia tieteellisiä lähestymistapoja ja tutkimusyhteistyön muotoja yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävien ongelmien ratkaisemisessa.

Tapahtuman taustalla on amerikkalaisten ja eurooppalaisten rahoittajien yhteistyöelin Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities. Yhteistyöverkoston tavoitteena on parantaa rahoittajien, tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

LaY/Viestintä/OT