Uutiset 2015

Kansainvälisestä tutkimusrahoitusta kuvataidekasvatukselle

18.5.2015

Lapin yliopiston kuvataidekasvatus on mukana juuri rahoituksen saaneessa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa kartoitetaan ja kehitetään taideperustaisen tutkimuksen käytäntöjä seitsemässä eri maassa.

Kolmivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena on rakentaa taideperustaisen tutkimuksen kansainvälinen verkosto. Verkoston avulla luodaan pysyvää tutkimusyhteistyötä, julkaisutoimintaa sekä vahvistetaan alan tohtorikoulutuksen kansainvälisyyttä.

Dekaani Timo Jokelan mukaan Lapin yliopiston kuvataidekasvatus on mukana hankkeessa kehittämänsä taideperustaisen toimintatutkimuksen ansiosta. Yhteistyö kanadalaisten kanssa on syntynyt taiteiden tiedekunnan koordinoiman Arktisen yliopiston yhteydessä toimivan ASAD- verkoston kautta.

Lapin yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana tutkijoita Britanniasta, Espanjasta, Brasiliasta, Uudesta-Seelannista sekä British Columbian ja Concordian yliopistosta Kanadasta. Tutkimusta koordinoi Anita Sinner Concordian yliopistosta.

The pedagogical turn to art as research: A comparative international study of art education -tutkimushanketta rahoittaa kanadalainen Social Sciences and Humanities Research Council.

Lisätietoja:
Kuvataidekasvatuksen professori, dekaani
Timo Jokela
timo.jokela@ulapland.fi
040 739 6034

LaY/Viestintä/OT