Uutiset 2015

Mitchell Dean Pohjoisen poliittisen taloustieteen symposiumin pääpuhujaksi

25.5.2015

Pyhätunturilla järjestetään elokuun 20.-21. päivä järjestyksessään viides Pohjoisen poliittisen taloustieteen symposiumi. Symposiumin aiheena on tänä vuonna yhteiskunnallista muutosta käsittelevä arktinen tutkimus. Muutoksien selittäminen ja ymmärtäminen on merkittävä piirre tämänhetkisessä arktisessa tutkimuksessa, mutta usein tarkastelu jää vajavaiseksi eikä huomioi kaikkia muutoksiin liittyviä aspekteja.

Symposiumin pääpuhujat ovat Mitchell Dean sekä Frank Sejersen. Mitchell Dean on Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun professori, joka on tutkinut yhteiskunnallista ja poliittista ajattelua ja ennen kaikkea vallan roolia niissä. Hän on myös käsitellyt suvereniteettiin, turvallisuuteen sekä kansainvälisen järjestyksen ongelmiin liittyviä kysymyksiä. Dean on saanut vaikutteita mm. Michel Foucault’n ja Carl Schmittin töistä.

Frank Sejersen toimii eskimologian ja arktisen tutkimuksen apulaisprofessorina Kööpenhaminan yliopistossa. Hän on tutkinut Arktista ja ennen kaikkea Grönlantia kahdenkymmenen vuoden ajan, ja keskittynyt tutkimuksissaan mm. ympäristönhallintaan, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kulutukseen sekä kulttuurisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Ehdotuksia symposiumissa esitettäviksi tutkimuspapereiksi on mahdollista esittää symposiumista vastaavalle tutkimusprofessori Monica Tennbergille. Tiivistelmät papereista on lähetettävä toukokuun 29. päivään mennessä.

Lisätiedot:
Tutkimusprofessori Monica Tennberg,
monica.tennberg[at]ulapland.fi