Uutiset 2015

Käsikirja työelämän ja yrittäjyyden kytkemiseksi kouluarkeen

31.3.2015

Lenita Hietasen ja Essi Kesälahden koostama verkkokäsikirja tarjoaa tieteellisesti arvioituja malleja ja menetelmiä työelämä- ja yrittäjyystaitojen lisäämiseksi käytännön kouluarkeen.

Lapin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan koordinoiman YriTy-hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tieteellisesti arvioituja malleja, menetelmiä ja materiaaleja opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi. Erityisesti huomioita on kiinnitetty siihen, että yrittäjyyttä ja työelämää voitaisiin ottaa huomioon entistä enemmän yleissivistävässä koulutuksessa.

Mallit ja menetelmät perustuvat luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opinto-ohjaajien näkemyksiin ja kehittämiskokeiluihin. Opettajat korostivat yleissivistävän koulutuksen perusarvoja: jokaisen oppilaan kohtaamista ja osallisuuden mahdollistamista.

Hankkeessa mukana olleet peruskoulujen opettajat ja lukioiden opinto-ohjaajat ovat hankejohtajan sparraamana kehittäneet omia oppimisympäristöjään työelämä- ja yrittäjyystaitojen näkökulmasta. Käsikirjassa esitellään muun muassa opettajien suunnittelemat ja toteuttamat oppimisympäristökokeilut sekä niiden itsearviointia. Lisäksi käsikirja sisältää vinkkejä reflektointiin ja tuo esille kehittämiskokeilujen tieteellistä perustaa.

Käsikirja on suunnattu erityisesti opettajille, jotka eivät ole vielä löytäneet yhteyttä oman opetusarkensa ja työelämän sekä yrittäjyyden välillä. Käsikirja tarjoaa uudenlaisia näkökulmia myös niille opettajille, jotka tämän yhteyden ovat jo löytäneet. Käsikirjaa voidaan hyödyntää myös meneillään olevassa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.

Hanke on rahoitettu ESR:n vuosien 2007–2013 -ohjelmasta, paikallisena rahoittajana on toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Käsikirja on saatavilla hankkeen verkkosivuilla

Lisäksi verkkokäsikirja on saatavilla myös pian käyttöön otettavassa Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkistossa

Käsikirjasta linkitetään hankkeen verkkosivuille huhtikuun aikana myös englanninkielinen käännös.

Lisätietoja:
Lenita Hietanen, hankejohtaja
sähköposti: lenita.hietanen[at]ulapland.fi
puhelin: +358404844164

Essi Kesälahti, projektiassistentti
sähköposti: essi.kesalaht[at]ulapland.fi
puhelin: +358404844172

LaY/Viestintä/OT