Uutiset 2015

Opettajan pedagogisiin opintoihin runsaasti hakijoita

23.3.2015

Opettajaksi pätevöittävät erilliset opettajan pedagogiset opinnot saivat tänä keväänä runsaasti hakijoita. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin haki määräaikaan mennessä yhteensä 119 henkilöä, joista syksyllä alkaviin opintoihin valitaan yhteensä 35 opiskelijaa.

Lukuvuoden 2015–2016 opintoihin opiskelijat valitaan seuraavien kiintiöiden mukaisesti: 14 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, 4 yhteiskuntatieteiden tiedekunnan ja 3 taiteiden tiedekunnan perusopiskelijaa, 12 yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja 2 yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta saamenkielistä henkilöä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita oli hakijoista yhteensä 61 usealta eri tieteenalalta.

60 opintopisteen laajuiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle: ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten, vapaan sivistystyön oppilaitosten sekä lukion ja peruskoulun opettajan tehtäviin.

Opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikössä toteutettavat opinnot painottuvat aikuiskoulutukseen, ja valmiuksia kehitetään erityisesti verkkopedagogiikan ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmista. Koulutuksessa etsitään myös näkökulmia lähentää opetustyötä koulujen ulkopuoliseen maailmaan. Opiskelijat tutustuvat ohjatun harjoittelun aikana muun muassa harjoitteluoppilaitoksen toimintakulttuuriin ja työssä oppimisen ohjaukseen.

Syyskuussa alkava opetus toteutetaan lähiopetusjaksoilla luennoin, pienryhmätyöskentelynä ja seminaareina yhteistoiminnallisesti oppien sekä verkko-opintoina.

Opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskoe on torstaina 23.4.2015. Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta opettajaksi, vuorovaikutustaitoja, kykyä jäsentää tietoa sekä valmiutta sitoutua opintoihin. Valinnan tulokset syyskuussa alkavaan koulutukseen ilmoitetaan viimeistään maanantaina 21.5.2015 Lapin yliopiston virallisella ilmoitustaululla.


Lisätietoja:

Janette Tolppi
Koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto
p. 040 484 4135
janette.tolppi(at)ulapland.fi

Päivi Rasi
Yliopistonlehtori
Lapin yliopisto
p. 040 484 4240
paivi.rasi(at)ulapland.fi

www.ulapland.fi/ktk/taydennyskoulutus


LaY/Viestintä/PS