Uutiset 2015

Valtiovallan tervehdys lukuvuoden avajaisjuhlassa

7.9.2015

Valtiovallan tervehdyksen Lapin yliopiston lukuvuoden avajaisjuhlaan toi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministerin mukaan nyt, kun Suomi elää vaikeita vuosia, osaamisen merkitys korostuu jälleen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallitusohjelman keskeinen sanoma on, että tieteen ja tutkimuksen resursseja tulee hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

– Tutkimustulosten vaikuttavuutta ja kaupallistamista vahvistetaan. Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa selkeytetään sekä yhteistyötä lisätään. Osaaminen kootaan kansainvälisesti kilpailukykyisiksi osaamiskeskittymiksi, Grahn-Laasonen linjasi.

Ministerin mukaan korkeakoulujen tulee ottaa hallituksen linjaukset huomioon valmistautuessaan vuonna 2016 käytäviin sopimusneuvotteluihin.

– Ensi kevään tulosneuvotteluissa odotamme yliopistoilta rohkeita esityksiä profiloitumisen vahvistamiseksi ja työnjaon selkeyttämiseksi vahvojen osaamiskeskittymien synnyttämiseksi. Se tarkoittaa myös poisvalintoja ja se voi tarkoittaa yhdistymisiä, Grahn-Laasonen totesi.

Ministerin mukaan tavoitteena on rakentaa vahvoja alakohtaisia tai alueellisia osaamiskeskittymiä ja syventää korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Vuorovaikutus työelämän kanssa vahvistuu ja opintoja voidaan tulevaisuudessa suorittaa yhä enemmän joustavasti myös työssä ja työn ohella.

– Opintoaikojen lyhentäminen ja keskeytysten vähentäminen ovat tärkeitä keinoja, joilla turvaamme osaavan työvoiman riittävyyden myös tulevaisuudessa, kun työvoimaan tulevat ikäluokat ovat merkittävästi pienempiä kuin ennakoitu työvoiman tarve.

Ministeri nosti puheessaan esille myös korkeakouluverkoston sirpaloitumisen ja sen, että useat korkeakouluyksiköt ovat edelleen kansainvälisesti tarkastellen pieniä.

– Olemme ehkä uhranneet liiankin paljon voimavaroja korkeakoulukentän sisäiseen keskusteluun ja selvitystyöhön rohkeiden rakenteellisten ratkaisujen sijaan. Ensi keväänä korkeakoulujen kanssa solmittavissa tulossopimuksissa tulemme keskittymään tähän, ministeri totesi.

Lisäksi ministeri nosti puheessaan esille arktisen ja pohjoisen tutkimuksen. Ministerin mielestä on selvää, että Lapin imago ja ympäristö tarjoavat hyvät puitteet arktiselle ja pohjoisen tutkimukselle, joka on yksi Lapin yliopiston profiilialueista. Ministeri kannusti yliopistoa edelleen vahvistamaan yhteistyötään arktisessa tutkimuksessa ja osaamisen kehittämisessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

– Tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen ja innovaatiojärjestelmän toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta saamme aikaan arktisen ja pohjoisen osaamisen keskittymän, joka on myös kansainvälisesti riittävän laadukas ja kiinnostava. Näin voimme menestyä kilpailussa, jossa muun muassa Venäjä, Kiina, Norja ja monet muut maat ovat vahvasti mukana.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen puhe kokonaisuudessaan: http://www.ulapland.fi/avajaiset2015/ministeri.

LaY/Viestintä/OT