Uutiset 2015

Uusia toimintamalleja maahanmuuttajien työllistymiseen

30.10.2015

​ Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja Arktinen keskus ovat käynnistäneet Foreign Lounge (FOLO) -hankkeen, jossa kehitetään uusia toimintamalleja maahanmuuttajien työllistymiseen.

Hanke edistää maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työllistymistä Lapissa luomalla uudenlaisia käytäntöjä työnhakijan ja työnantajan kohtaamiselle. Maahanmuuttajien ammatillinen osaaminen, työkokemus sekä kulttuuri- ja kielitaidot nostetaan myönteisinä vahvuuksina esille työnhaussa tunnustamalla maahanmuuttajat suomalaisen yhteiskunnan elinvoimaisuuden voimavarana.

FOLO:n tarjoaa maahanmuuttajille työnhaun ohjausta, osaamisportfolioiden laadintaa, osaamisen uudenlaista esilletuomista, työnantajakontakteja sekä yritysverkostoja ja vertaistukea työnhaussa.

– Yrityksissä on erilaisia liiketoiminnan kansainvälistymiseen liittyviä tehtäviä, joissa maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden osaamiselle olisi käyttöä. Hankkeen tarkoituksena onkin löytää yritysten uudet työmahdollisuudet yhteistyössä työnhakijan kanssa, projektikoordinaattori Nafisa Yeasmin sanoo.

FOLO tekee yhteistyötä Lapin kauppakamarin, Lapin yrittäjien ja TE-toimiston kanssa. Hanke kehittää maahanmuuttajien työllistymiseen uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myöhemmin myös työvoimapalveluissa.

Hanke käynnistyi elokuussa 2015 ja se jatkuu helmikuun loppuun 2018 asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa ja sitä osarahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus yhteensä 373 000 eurolla.

Lisätietoja:
Nafisa Yeasmin
projektikoordinaattori
040 484 4256

Susanna Pääkkölä
yrityskoordinaattori
040 484 4297

LaY/Viestintä/OT