Uutiset 2015

Paula Kankaanpäälle kiitokset ulkoministeri Tuomiojalta

9.3.2015

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja on esittänyt kiitoksensa Arktisen keskuksen johtajalle, professori Paula Kankaanpäälle, tämän pitkäaikaisesta ja menestyksellisestä toiminnasta arktisen tutkimuksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Arktisen keskuksen johtajana vuodesta 2000 toiminut Kankaanpää siirtyy elokuussa Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksen johtajaksi.

"Kankaanpään johdolla Arktinen keskus on määrätietoisesti nostanut Suomen profiilia arktisen tutkimusyhteistyön kansainvälisissä verkostoissa", ulkoministeri Tuomioja kertoo ulkoministeriön ja valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla julkaistussa tiedotteessa. Tuomioja toteaa myös, että EU:n kehittäessä arktista politiikkaansa parhaan saatavilla olevan arktisen tiedon tarve korostuu. Tiedotteessa mainitaan myös Arktisen keskuksen johtava rooli hankkeessa, jonka tavoitteena on EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamiseksi Rovaniemelle.

Ulkoministeriön tiedote asiasta:
http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=322442&nodeid=15146&contentlan=1&culture=fi-FI

Lisätietoja:
Paula Kankaanpää, +358 (0) 40 777 7825, paula.kankaanpaa(at)ulapland.fi