Uutiset 2015

Antti Syväjärvi yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi

3.2.2015

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on nimittänyt hallintotieteiden tohtori, filosofian tohtori Antti Syväjärven Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaaniksi ajalle 1.2.2015-31.12.2019.

Antti Syväjärvi on suorittanut filosofian tohtorin (pääaine psykologia) tutkinnon Iso-Britanniassa Cardiffin yliopistossa 1998 ja hallintotieteiden tohtorin tutkinnon Lapin yliopistossa 2005. Syväjärvi on Tampereen yliopiston hallintotieteen dosentti.

Työurallaan Syväjärvi on toiminut päätoimisesti useita vuosia ulkomaisissa yliopistoissa tutkimus- ja opetustehtävissä, kuten seitsemän vuotta Astonin ja Cardiffin yliopistoissa Iso-Britanniassa. Lapin yliopiston palvelukseen ma. professuuriin Syväjärvi tuli 1.8.2005. Hallintotieteen, erityisesti tieto- ja henkilöstöhallinnon professorin tehtävään Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hänet nimitettiin 25.6.2013.

Professori Syväjärvi on tutkinut hallintoa laaja-alaisesti ja lisäksi hän on tehnyt julkishallinnon arviointia. Tutkimukset ovat painottuneet tietohallinnossa tiedolla johtamiseen, sähköiseen hallintoon sekä palveluiden ja organisaatioiden muotoiluun tieto- ja viestintäteknologisessa muutoksessa. Henkilöstöhallinnossa keskiössä ovat olleet henkilöstövoimavarojen johtaminen, johtamisen psykologia ja positiivinen johtajuus muuttuvissa yhteisöissä. Hänen ja tutkimusryhmien tieto- ja henkilöstöhallinnon tutkimusta on rahoitettu muun muassa TEKES:n, Suomen Akatemian, Suomen Työsuojelurahaston ja EU-rahastojen toimesta.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani vaihtui, koska edellinen dekaani on jäänyt työvapaalle.

LaY/Viestintä/OT