Uutiset 2015

Barentsin alueen historian yleisteos ilmestynyt

17.9.2015

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisten yliopistojen tutkijoiden yhteistyönä on valmistunut 500-sivuinen englanninkielinen Barentsin alueen historian yleisesitys The Barents Region: A Transnational History of Subarctic Northern Europe. Kirja kattaa vuodet 800-2010. Barentsin historia on lajissaan ainutlaatuinen, sillä kohdealue ylittää kansalliset rajat ja teos perustuu poikkeuksellisen laajaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Teoksessa erityistä huomiota saa nykyiseen Barentsin euroarktiseen alueeseen kuuluvien 13 alueen kehityksen vertailu ja modernisaatioprosessin vaikutus luontoon ja yhteiskuntaan. Subarktiseen ilmastovyöhykkeeseen kuuluvat perifeeriset alueet ovat olleet kussakin neljässä valtiossa omaleimainen osa kansallista kokonaisuutta niin etnisesti, kulttuurillisesti kuin taloudellisestikin, mutta keskenään niillä on ollut runsaasti yhdistäviä piirteitä. Pohjoiset alueet olivat vielä kansallisvaltioiden synnyn ja ensimmäisten rajanvetojen jälkeenkin pitkään rajattoman kanssakäymisen aluetta. Oman mielenkiintoisen näkökulmansa tarjoaa 1900-luvun kehityksen vertailu molemmin puolin rautaesirippua.

Historiateosta on ollut kirjoittamassa yhteensä 27 pohjoisten alueiden historian asiantuntijaa yhdestätoista yliopistosta. Oulun yliopistosta mukana ovat olleet professori Jouko Vahtola ja yliopistonlehtorit Matti Enbuske ja Matti Salo. Muita suomalaisia kirjoittajia ovat olleet professori Maria Lähteenmäki (myös yhden pääluvun toimittaja) Itä-Suomen yliopistosta sekä professorit Lassi Heininen ja Marja Tuominen ja yliopistonlehtori Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta.

Teosta elävöittää runsas kuvitus ja lukuisat kartat. Teos tarjoaa runsaasti uutta tietoa Euroopan pohjoisista alueista kiinnostuneelle suurelle yleisölle, Se on tarkoitettu myös yliopistolliseksi oppikirjaksi. Arktisen alueen kasvava strateginen ja taloudellinen merkitys lisäävät pohjoisten alueiden kehitykseen ja ominaispiirteisiin liittyvää kiinnostusta, johon kirja omalta osaltaan vastaa.

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Matti Salo, Oulun yliopisto, historian oppiaine, puh. 040 5024 651, matti.salo@oulu.fi