Uutiset 2015

Maria Huhmarniemen näyttely kysyy kenelle maa kuuluu

17.3.2015

Aineen taidemuseon näyttelykevään aloittaa kuvataiteilija Maria Huhmarniemen näyttely Kotipalkisilla – konfliktien maisema. Se liittyy Huhmarniemen Lapin yliopistolle tekemään väitöskirjatyöhön ja on sen viimeinen ja suurin taiteellinen osa.

huhmarniemi-1.jpg
Kuva: Maria Huhmarniemi

huhmarniemi-2.JPG
Kuva: Maria Huhmarniemi

Kotipalkisilla – konfliktien maisema koostuu tilateoksista, jotka käyvät nykytaiteen keinoin vuoropuhelua luonnonvarojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Huhmarniemi pohtii, kuinka taiteilija voi osallistua pohjoista ja arktista aluetta koskeviin ympäristöpoliittisiin keskusteluihin sekä tutkii, miten taide voi lisätä keskustelua ja laajentaa maan- ja luonnonvarojen käyttöön liittyvää tarkastelukulmaa.

Huhmarniemen taiteellisen työskentelyn taustatyö sisältää usein haastatteluja ja tiedon keruuta. Tämä on pohjana julistesarjassa Terveisiä Lapista (2015), jossa taiteilija on liittänyt postikortteihin porotutkijoiden käymää keskustelua. Teos käsittelee poronhoidon ja kaivosteollisuuden yhteentörmäystä.

Installaatio Taivaallinen maa (2015, sekatekniikka, ääni) on maiseman ja geometrisen abstraktion välitila. Se käsittelee maankäytön oikeutta. Arktisen alueen mineraalirikkaat maat ovat alkuperäiskansojen ikiaikaista pyhää maata, jossa shamanistisen uskon mukaan vainajahenget elävät. Alueet ovat myös teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden kiinnostuksen kohde. Installaation mustien ja valkoisten himmelien perusmuoto on kiderakenne. Kuutiolliset kidejärjestelmät esiintyvät luonnossa haluttuina muotoina, kuten timantteina ja kultana, mutta myös esimerkiksi uraniniittina, jota käytetään uraanimalmimineraalina. Himmelit muodostavat eräänlaisen visuaalisen maisemakuvauksen, jonka keskelle näyttelyn katsoja kulkee.

Huhmarniemi aloitti himmelien tekemisen vuonna 2011, kun perussuomalaiset esittivät tuettavaksi vain suomalaisuutta kuvaavaa taidetta. Perinteisenä pidetty koriste himmeli on alkuperältään keskieurooppalainen taivaskatos, johon viittaa sanan ruotsalainen ja saksalainen muoto himmel, taivas. Suomalaisena pidetty perinne on siis syntynyt kulttuurisessa vuorovaikutuksessa toisiin maihin ja kulttuureihin.

Maria Huhmarniemi seuraa kylämaiseman muuttumista Ruotsin puolella sijaitsevan Muodoslompolon kylässä, jossa hän osan vuotta asuu perheensä kanssa.

Maria Huhmarniemi: Kotipalkisilla – konfliktien maisema, Aineen taidemuseo13.3.–26.4.2015

Maria Huhmarniemi
Maria Huhmarniemi on valmistunut taiteen maisteriksi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta vuonna 2002. Hän työskentelee tiedekunnan projektitehtävissä ja yliopistonlehtorina. Huhmarniemi on osallistunut aktiivisesti näyttelytoimintaan sekä Suomessa että ulkomailla, hän toimii Lapin taiteilijaseuran puheenjohtajana ja on taiteilijayhdistys Muu ry:n ja Suomen biotaiteen seuran jäsen.

Lisätietoja

Kotipalkisilla blogi

Virpi Kanniainen, amanuenssi
Aineen taidemuseo I Torikatu 2 I FI-95400 TORNIO virpi.kanniainen@tornio.fi +358 50 597 1197