Uutiset 2015

Rovaniemi – Lapin rakentamisen valopilkku

10.12.2015

Rakentamisen volyymi on pudonnut maassamme puolella vajaassa kymmenessä vuodessa. Näin on tapahtunut myös Lapissa Rovaniemeä lukuun ottamatta. Rovaniemellä rakentamisen volyymi on pysynyt talouden laskukaudesta huolimatta lähes ennallaan.

Rakennusteollisuus ry:n Oulun aluetoimiston aluepäällikkö Ensio Pynninen sanoo, että Rakennusteollisuus on tehnyt Pohjois-Suomessa jo pitkään yhteistyötä koulutusta tarjoavien organisaatioiden kanssa. Erityisesti yhteistyötä on tehty insinöörejä, mestareita ja työntekijöitä kouluttavien ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa.

– Pohjois-Suomen talonrakennusteollisuus ry heräsi, kun Oulun yliopiston diplomi-insinöörikoulutus ajettiin alas vuosituhannen vaihteessa. Rakennusteollisuus oli eturintamassa ajamassa insinöörien koulutuksen aloittamista uudelleen Oulun yliopistossa yksityisellä rahalla vuonna
2005. Nykyisin Oulun yliopiston konetekniikan osastolta valmistuu vuodessa noin parikymmentä rakennusalan diplomi-insinööriä Pohjois-Suomen tarpeisiin, Pynninen sanoo.

Nyt kun Oulun yliopiston rakennusala pyörii valtion rahalla, on hyvä tilaisuus kääntää katseet Lappiin. Pynnisen mukaan Rovaniemelle ja koko Lapille on erittäin tärkeätä se, että Rovaniemellä toimii vireä ja vetovoimainen yliopisto. Tukeakseen näkemystään Talonrakennusteollisuuden Lapin piiri ry lahjoitti Lapin yliopiston varainhankintaan 10 000 euroa.

– Talonrakennusteollisuus ry:ssä on puolikymmentä juristia, joista kaksi on valmistunut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta. Lisäksi käytämme asioidemme hoitamisessa varsin paljon Lapin yliopistosta valmistuneita liike-elämän palveluksessa toimivia asianajajia, joten teemme yhteistyötä välillisesti myös Lapin yliopiston kanssa, Pynninen sanoo.

Yliopisto vauhdittaa välillisesti rakennusteollisuutta vilkastuttamalla Lapin elinkeinoelämää, joka puolestaan tarvitsee uusia tiloja ja kiinteistöjä. Rakennusteollisuus osaltaan kehittää alueellista rakentamista päätarkoituksensa mukaisesti.

– Näkisin, että rakennusteollisuus voisi tehdä yhteistyötä yliopiston kanssa entistä enemmän esimerkiksi teollisen muotoilun ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Palveluasuminen on lisääntymässä voimakkaasti ja oletan, että sillä sektorilla on työsarkaa myös teollisille muotoilijoille ja yhteiskuntatieteilijöille. Yliopistolla on jo paljon esimerkiksi muotoiluun ja lumirakentamiseen liittyvää osaamista, jota rakennusteollisuus voisi hyödyntää, Pynninen sanoo.

Pynninen arvioi, että yliopiston ja rakennusteollisuuden yhteistyöstä voisi hyvinkin löytyä yhteistä molempia osapuolia hyödyttävää kosketuspintaa.

– Osapuolet pitäisi vain saada yhteisen pöydän ääreen pohtimaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia, Pynninen sanoo.

Talonrakennusteollisuus ry

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä. Yhdistyksen noin 330 jäsenen joukossa on maamme suurimmat rakennusyhtiöt sekä valtakunnallisesti kattava joukko pieniä ja keskisuuria talonrakennusurakoitsijoita.

Talonrakennustoimialan tärkeimpiä tehtäviä on valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Jäsenet saavat yhdistykseltä asiantuntevaa neuvontaa ja palveluita niin työsuhde- ja sopimusasioissa kuin lainopillisissa kysymyksissäkin.

Paikallista jäsenpalvelua, edunvalvontaa ja toimialan yhteisiä kehityshankkeita hoitaa kuusi aluetoimistoa. Aluetoimistot edustavat yhdeksää piiriyhdistystä. Oulun aluetoimisto vastaa Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen ja Lapin piiriyhdistysten toiminnasta. Lapissa yhdistykseen kuuluu yhteensä 24 rakennusalan yritystä.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Ensio Pynninen
Puhelin 040 583 3812

Yliopiston varainhankinnasta

Yhteyspäällikkö Heikki Autto
Puhelin 040 484 4330
Sähköposti etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT