Uutiset 2015

Alkuperäiskansatutkimuksen kansainvälinen huippunimi vierailee Lapin yliopistossa

20.10.2015

Yksi kansainvälisesti tunnetuimmista alkuperäiskansatutkijoista, antropologian professori Audra Simpson Columbian yliopistosta New Yorkista vierailee Lapin yliopistossa 21.–23. lokakuuta. Professori Simpson on kutsuttu Etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksen seuran ETMUn vuotuisen konferenssin yhdeksi pääpuhujaksi.

Professori Audra Simpson kuuluu Mohawk-kansaan (Kahnawake Mohawk), ja hän on keskittynyt tutkimuksissaan tunnistamisen politiikkaan (recognition) sekä kansalaisuuden (citizenship) ja kansallisuuden (nationhood) kysymyksiin ja eri tulkintoihin erityisesti Kahnawake Mohawk -yhteisön näkökulmasta. Professori Simpson tarkastelee tutkimuksissaan, kuinka alkuperäiskansalaisuutta eletään kolonialismin ja valtioiden ollessa läsnä. Hänet tunnetaan tinkimättömänä ajattelijana ja kyseenalaistajana sekä yhteisölleen uskollisena intellektuellina. Hän yhdistää työssään etnografisia tiedonkeräämismenetelmiä teoreettisesti haastaviin kysymyksenasetteluihin.

Kirjassaan Mohawk Interruptus: Political Life Across the Borders of Settler States (Duke University Press, 2014) professori Audra Simpson yhdistää politiikan teoriaa ja etnografista tutkimusta. Yhdessä Andrea Smithin kanssa hän on toimittanut kirjan Theorizing Native Studies (Duke University Press, 2014). Simpson on julkaissut useissa keskeisissä antropologian ja alkuperäiskansatutkimuksen tieteellisissä julkaisuissa.

Professori Audra Simpsonin luento ETMU 2015 -konferenssissa on perjantaina 23. lokakuuta klo 11–12 Lapin yliopiston Esko ja Asko -salissa. Luennon otsikko on We are Not Red Indians (We Might all Be Red Indians): Anticolonial Sovereignty Across the Borders of Time, Place and Sentiment. Lapin yliopistolla vierailunsa yhteydessä professori Simpson pitää myös seminaarin saamentutkimusta tekeville väitöskirjantekijöille. Tilaisuudet ovat tarkoitettu konferenssiin ja väitöskirjaseminaariin ennakkoon ilmoittautuneille.

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) vuosittainen konferenssi ETMU-päivät pidetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Lapin yliopistossa. Päivien teemana on "Liikkuvat juuret – ylirajaisten ja alkuperäiskansasiteiden merkitys nykypäivän globaalissa maailmassa". Tapahtuma keskittyy tarkastelemaan liikettä, juurtumista ja rajojen ylittämistä erityisesti alkuperäiskansojen näkökulmasta. Rovaniemelle kokoontuu yhteensä liki sata alkuperäiskansatutkimuksesta sekä etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksesta kiinnostunutta tutkijaa ympäri Suomea ja myös ulkomailta.


Lisätietoja:

Saamentutkimuksen apulaisprofessori Sanna Valkonen
Lapin yliopisto
sanna.valkonen (at) ulapland.fi

YTT Saara Koikkalainen
Lapin yliopisto
saara.koikkalainen (at) ulapland.fi


LaY/Viestintä/SV