Uutiset 2015

Kansainvälinen maisteriohjelma vauhdittaa Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä

10.9.2015

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on käynnistynyt uusi kansainvälinen Arctic Art and Design -maisteriohjelma. Maisteriohjelmassa on aloittanut opintonsa kymmenen opiskelijaa eri puolilta maailmaa kuten Kiinasta, Brasiliasta, Pakistanista, Saksasta ja muista Euroopan maista.

Maisteriohjelman tavoitteena on lisätä Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä luovien alojen osaamisella. Koulutus sisältää yhteistoiminnallista ja työelämälähtöistä projektiopiskelua tiiviissä yhteistyössä muun muassa Lapin kulttuurilaitosten, matkailuyrittäjien ja elämyspalveluiden tuottajien kanssa.

– Tavoitteena on, että opiskelijoiden arktisen kulttuurin tuntemus lisääntyy opintojen aikana siinä määrin, että he voivat jäädä valmistuttuaan Lappiin töihin ja tukea näin alueen yritysten kansainvälistymistä, hankkeen projektipäällikkö Maria Huhmarniemi sanoo.

Maisteriohjelman sisällöt koostuvat taiteen ja muotoilun, projektisuunnittelun, tutkimusmenetelmien sekä arktiseen kulttuuriin perehdyttävien produktiopainotteisten opintojen kokonaisuuksista.

– Koulutus edistää osaltaan taiteilijoiden ja muotoilijoiden työllisyyttä tuottaen uudenlaisia soveltavan kuvataiteen ja palvelumuotoilun ammattilaisia, Huhmarniemi sanoo.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on saanut kolmivuotisen rahoituksen maisteriohjelmaa varten. Arctic Art and Design -hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lapin Ely-keskus ja Lapin yliopisto.

Lisätietoja
Hankkeen projektipäällikkö Maria Huhmarniemi,
Puhelin 040 763 9948
maria.huhmarniemi@ulapland.fi

Taiteiden tiedekunnan dekaani Timo Jokela,
Puhelin 040 739 6034
timo.jokela@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT