Uutiset 2015

Kaarina Määttä: Kohti opiskelijakeskeistä yliopistoa

23.1.2015

Vararehtori Kaarina Määttä valottaa Laajakulma-blogissaan oppimisympäristöä, jota leimaa opiskelijakeskeinen joustava yksilöllisyys ja välittävä ohjaus.

Määtän mukaan opiskelijakeskeinen yksilöllisyys ilmenee yliopiston opiskelu- ja opetusilmapiirinä, jota ilmentää myönteinen ja inhimillinen välittämisen kulttuuri.

– Käytännössä tämä näkyy keskinäisenä arvostuksena, ajan antamisena sekä oppimista ja opetusta kattavasti läpäisevänä auttamis- ja tukemisotteena. Yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus on välitöntä, Määttä kirjoittaa.

Vararehtori Kaarina Määtän blogi.

LaY/Viestintä/OT