Uutiset 2015

Julkaisu pohjoisen digitalisoitumisesta

8.10.2015

Lapin yliopiston johtamisen tutkijat Petra Merenheimo ja Rauno Rusko ovat toimittaneet International Journal of Innovation in the Digital Economy -lehden uusimman numeron, jossa keskitytään digitalisoitumiseen, innovaatioprojekteihin ja tuotekehittelyyn Lapissa ja muualla Suomessa.

Innovatiivisuutta ja luovuutta lehden artikkeleissa tarkastellaan yritysten lisäksi myös osana julkishallinnon organisaatioita. Julkaisussa esitettyjen tutkimustulosten mukaan yritysten ja organisaatioiden kehittämisen ei pitäisi kohdistua vain teknologiaan, vaan myös sosiaaliseen ja inhimilliseen pääomaan sekä IT-alalla vallitseviin käytäntöihin.

Lehdessä nousevat esille digitaalisuuden näkökulmasta muiden muassa pohjoisen etäisyydet, sää ja luonto. Pitkät etäisyydet lisäävät virtuaalisen kommunikoinnin merkitystä. Uusien digitaalisten alustojen myötä kuluttajat voivatkin toimia entistä helpommin esimerkiksi joulumatkailukeskuksen brändin ja mielikuvien kanssatuottajina. Näin digitalisoituminen kääntyy voimavaraksi ja tarjoaa entistä paremmat toimintamahdollisuudet Pohjois-Suomessa toimivien yritysten ja organisaatioiden käytäntöjen kehittämiseen.

Pohjoisuus tuo omat painotuksensa digitalisoitumiseen ja sen tutkimukseen. Toisaalta julkaisussa todetaan, että digitaalisuuteen liittyvät pohjoiset kysymykset muistuttavat varsin paljon yleisiä digitaalisuuteen liittyviä kansainvälisiä kysymyksiä.

Lapin yliopiston johtamisen tutkijoiden Petra Merenheimon ja Rauno Ruskon toimittaman erikoisnumeron kirjoittajina ovat muiden muassa professorit Antti Syväjärvi ja Jari Stenvall, yliopistonlehtori Pikka-Maaria Laine sekä tutkijat Ville Kivivirta, Piritta Parkkari ja Ilpo Laitinen. Lisäksi erikoisnumerossa kirjoittaa useita Oulun yliopiston tutkijoita.

Linkki julkaisun esittelysivuille ja erikoisnumeron johdantoon:

Lisätietoja:
Petra Merenheimo
petra.merenheimo (at) ulapland.fi

Rauno Rusko
rauno.rusko (at) ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT