Uutiset 2015

Alkuperäiskansojen ekologinen perinnetieto tulee säilyttää tuleville sukupolville

13.1.2015

Lapin yliopiston juuri julkaisema Ekologisen perinnetiedon käsikirja johdattelee ekologisen perinnetiedon eri osa-alueisiin, perinnetiedon säilyttämisen haasteisiin ja sen mahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämisessä. Kirjassa pohditaan myös perinnetiedon keräämiseen ja käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Käsikirjan ovat kirjoittaneet tutkija Inkeri Markkula ja erikoistutkija Elina Helander-Renvall Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Käsikirja tuotettiin osana ”Ekologinen perinnetieto Suomen saamelaisalueella” – hanketta, jonka tavoitteena on edistää saamelaisen ekologisen perinnetiedon säilymistä ja tähän tietoon pohjautuvaa luonnonmateriaalien kestävää käyttöä Suomen saamelaisalueella. Hanke on Lapin liiton myöntämän Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama.

– Ekologinen perinnetieto on käsite, joka kuvaa alkuperäiskansojen tietämystä luonnosta ja heidän kulttuuristaan. Tämä tieto on käytännönläheistä ja siirtyy perimätietona sukupolvelta toiselle. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä paikalliseen ympäristöön ja luontaiselinkeinoihin kytköksissä oleva tieto on vaarassa kadota, kertoo erikoistutkija Elina Helander-Renvall.

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen velvoittamana Suomi on allekirjoittajamaana sitoutunut suojelemaan ja tallentamaan erityisesti saamelaista ekologista perinnetietoa.

– Alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen ekologisen perinnetiedon merkitys kestävän kehityksen edistämisessä on tunnustettu kansainvälisesti. Kiinnostus perinteistä ekologista tietämystä kohtaan on kasvanut erityisesti biodiversiteettisopimuksen toimeenpanon ja ilmastomuutoksen innoittamien keskusteluiden ja tutkimusten myötä, taustoittaa erikoistutkija Elina Helander-Renvall.

Ekologisen perinnetiedon käsikirja löytyy sähköisenä versiona Lapin yliopiston julkaisuarkistosta, osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-484-798-8. Kirjaan voi tutustua myös Arktisen keskuksen kirjastossa Arktikumissa. Kirjasta julkaistaan myös saamenkielinen versio.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Elina Helander-Renvall
p. 040 013 8878

elina.helander-renvall(at)ulapland.fi