Uutiset 2015

In memoriam: Professori Juha Perttula 1964–2015

4.9.2015

Lapin yliopiston psykologian professori Juha Henrik Perttula syntyi Teuvalla 21.9.1964 ja kuoli 30.8.2015 vaikean sairauden murtamana Rovaniemellä.

Perttula suoritti psykologian kandidaatin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot Jyväskylän yliopistossa vuosina 1991, 1994 ja 1998. Työurallaan hän toimi muun muassa terveyskeskus- ja sairaalapsykologina. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan psykologian professorin tehtäviä Perttula alkoi hoitaa vuonna 1998.

Perttula kiinnostui Lauri Rauhalan ajattelusta 1980-luvun puolivälissä ja kehitteli tieteenalarajat ylittävää kokemuksen tutkimuksen perinnettä. Perttulan psykologista ajattelua leimasi halu ymmärtää ihmisen kokonaisuutta. Perttula tutki, millaisena olentona ihminen käsitetään, miten ihmisen tajunnalliset ja sosiaaliset merkitykset kietoutuvat toisiinsa sekä millä keinoin niistä erikseen ja yhdessä voidaan tuottaa tieteellisesti pätevää tietoa. Juha Perttulan teos Kokemus psykologisena tutkimuskohteena – johdatus fenomenologiseen psykologiaan on klassikoksi muodostunut oppikirja.

Juha Perttula toimi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina vuosina 2006–2014. Perttulan johdolla yhteiskuntatieteiden tiedekunta kasvoi tärkeäksi vaikuttajaksi Pohjois-Suomessa, Suomessa ja Barentsin alueella muun muassa yhteiskunnallisessa palvelumuotoilussa, sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa, soveltavan psykologian ja hallintotieteen yhteistyön kehittämisessä sekä työn ja ympäristön sosiologiassa.

Juha Perttula piti tärkeänä, että akateeminen johtaminen oli tietoperustaista, johdonmukaista ja ihmisen moniulotteisuutta ymmärtävää. Viime vuosinaan hän oli kiinnostunut työyhteisöjen ja johtamisen psykologian tutkimuksesta. Perttulan mukaan työyhteisö on julki lausutun ilmaisun ohella uskomuksia, oletuksia, ajatuksia ja tunteita, jotka kertovat työpaikasta ja työntekijän asemasta. Johtamisen psykologian ytimessä hänen mukaansa ovat ihmiset, työyhteisöt ja johtaminen, jolloin johtamisessa korostuu ymmärrys ihmisestä kokevana subjektina.

Antti Syväjärvi & Mauri Ylä-Kotola
Kirjoittajat ovat Perttulan työtovereita.