Uutiset 2015

Susanna Parikka kirjastolain uudistamista pohtivaan työryhmään

26.2.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kirjastolain ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistamisesta. Pohjois-Suomesta työryhmään on nimetty kirjastonjohtaja Susanna Parikka Lapin korkeakoulukirjastosta.

Työryhmän tulee valmistelutyössään ottaa huomioon yleisten kirjastojen toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen ja moninaisuuteen. Lisäksi työryhmän tulee huomioida kirjasto- ja tietopalveluverkon toiminnallisuus, kirjastoverkon yhteistyö, kirjastopalvelujen tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan arvioiminen sekä osaamisen varmistaminen kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisessä.

Työryhmän tulee laatia esitys kirjastolain muuttamiseksi toimikaudella 23.2.2015–29.2.2016. Työryhmän puheenjohtajana toimii kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin. Työryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 henkilöä. Työryhmä työskentelee avoimen hallinnon periaatteiden mukaan hyödyntäen myös osallistumisen ja joukkoistamisen sähköisiä mahdollisuuksia.

LaY/Viestintä/OT