Uutiset 2015

Rovaniemestä arktisen osaamisen pääkaupunki

26.5.2015

Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jolla tähdätään siihen, että Rovaniemestä tulee arktisen osaamisen kansallinen ja kansainvälinen pääkaupunki.

Yhteistyön vahvistamisen kohteena on muiden muassa arktisen elinkeinotoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen, arktisen opiskelijakaupunki-imagon vahvistaminen sekä uudenlaiset palveluratkaisut. Yhteistyön pyrkimyksenä on synnyttää yhtenäinen ja uskottava arktisen Rovaniemen tarina.

Yhteistyö voi kohdentua muiden muassa seuraaville alueille: yhteinen markkinointi, opiskelijoiden työharjoittelu ja opinnäytetyöt, koulutuksen kehittäminen alueen tarpeisiin, henkilöstökoulutus, asiantuntijavaihto, yhteiset hankkeet sekä elinkeinoelämän toiminnan ennakointi ja kehittäminen.

Yhteistyön koordinaatioryhmään kuuluvat Rovaniemen kaupunginjohtaja, Lapin yliopiston rehtori, Lapin ammattikorkeakoulun rehtori sekä ryhmään kutsuttavat Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja ja Rovaniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja.

Koordinaatioryhmä nimeää sopimuksen toteuttamista valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on tarkentaa toimenpiteet vuosittain sekä seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta yhteistyösopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Puhelin 016 3221 6001
Rehtori Martti Lampela
Puhelin 040 525 0597
Rehtori Mauri Ylä-Kotola
Puhelin 0400 276 288

LaY/Viestintä/OT