Uutiset 2015

Tieteentekijöiden liitto: Duaalimallin mahdollinen remontti edellyttää vielä jatkoselvityksiä

23.3.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti tänään Säätytalolla kansainvälisen asiantuntijaryhmän selvityksen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisestä. Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen oli Säätytalolla kommentoimassa ryhmän tekemiä ehdotuksia.

Koikkalainen katsoo, että raportin johtopäätösten pohjalta ei kannata ryhtyä säätämään kokonaan uusiksi vielä melko tuoreita yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeja. Nykyinenkin lainsäädäntö tekee mahdolliseksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen nykyistä laajemman yhteistyön.

– Korkeakoulujärjestelmämme ns. duaalimallin mahdollinen remontti edellyttää vielä jatkoselvittelyä.

– Raportin esimerkkimaiden (Tanska, Irlanti, Hollanti ja Sveitsi) korkeakoulujärjestelmät edustavat eri muunnelmina sitä, mitä meillä nimitetään ”duaalimalliksi”. Raportti tuo hyvin esiin kansallisten mallien erilaisuuden ja niiden, vahvuuksia ja heikkouksia. Toisin kuin joskus väitetään, ei ole olemassa mitään yhtä ”eurooppalaista mallia”.

Raportissa on kaksi osiota, jotka ovat keskenään osin ristiriitaisia. Technopoliksen osuus näyttää puoltavan resurssien keskittämistä ja synergiaa. Toisaalta kansainvälinen arviointipaneeli kiinnittää huomiota siihen, että suuret tai keskitetyt yksiköt eivät myöskään ole automaattisesti parempia.

– Pelkkä leikkaaminen ei johda erikoistumiseen tai profiloitumiseen, Koikkalainen painotti.

– Kansainväliset huippuyliopistot, esim. Harvard, Princeton, MIT, Oxford jne. ovat opiskelijamäärältään tyypillisesti noin Tampereen, Turun, Jyväskylän tai Oulun yliopistoja vastaavia (pienempiäkin löytyy), opettajia ja rahaa on toki moninkertaisesti, Koikkalainen muistutti puheenvuorossaan.

Koikkalaisen mielestä oli hyvä, että raportista puuttuvat kotimaisen keskustelun ääripäät, joissa muutetaan koko korkeakoulusysteemi ja lainsäädäntö heti ja mahdollisesti lakkautetaan suuri osa korkeakouluverkosta, tai vaihtoehtoisesti puolustetaan jotain idealisoitua mallia.

– Raportti tunnistaa suomalaisen järjestelmän vahvuuksia siellä, missä itse ehkä näemme itsestäänselvyyksiä. Näitä ovat mm. järjestelmän kattava laadukkuus, maantieteellinen ja sosiaalinen tasapuolisuus.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Petri Koikkalainen, 050 544 7442
toiminnanjohtaja Eeva Rantala, 040 7508 284

Tiedote/Tieteentekijöiden liitto