Uutiset 2015

Outi Ylitapio-Mäntylä Vuoden lappilaiseksi opettajaksi

5.11.2015

Lapin aluehallintovirasto ja OAJ:n Lapin alueyhdistys ovat valinneet yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylän Vuoden 2015 lappilaiseksi opettajaksi. Valinta julkistettiin Kemissä 5.11.2015 Varhaiskasvatuspäivien yhteydessä.

Ehdotuksen Outi Ylitapio-Mäntylän valitsemiseksi teki Lapin lastentarhanopettajat ry, joka korosti ehdotuksessaan erityisesti Outi Ylitapio-Mäntylän osuutta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman yliopistotasoisen lastentarhanopettajakoulutuksen saamiseksi Lapin yliopistoon. Koulutus järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Lapin yliopistossa järjestettävä koulutus helpottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten saamista Lappiin. Outi Ylitapio-Mäntylä toimii Lapin yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen vastuuopettajana. Valinnalla halutaan nostaa esille myös uudistuvan varhaiskasvatuksen merkitystä osana lapsen opintopolkua.

Outi Ylitapio-Mäntylä on koulutukseltaan alun perin lastentarhanopettaja. Hän on sittemmin jatkanut opiskeluaan suorittamalla kasvatustieteen maisterin ja kasvatustieteen tohtorin tutkinnot Lapin yliopistossa, jossa hän on toiminut eri tehtävissä vuodesta 2001 alkaen. Hän on pitänyt lukuisia asiantuntijaluentoja ja puheenvuoroja kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkijatapaamisissa, kongresseissa ja seminaareissa sekä ollut kirjoittajana kymmenissä tieteellisissä julkaisuissa.

Vuoden lappilaisen opettajan valinta aloitettiin vuonna 1996. Valinnan perusteita ovat muiden muassa merkittävät ansiot opetusalan työssä, opetuksen kehittäminen ja aktiivinen yhteyksien luominen yhteiskuntaan, yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella tasolla sekä merkittävät tulokset opetuksen ja/tai kulttuurin alalla.

Lisätietoja:
Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka
Puhelin 02 95 017 388

LaY/Viestintä/OT