Uutiset 2015

Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi

6.11.2015

​Lapin ja Oulun yliopisto ovat käynnistäneet Sujuva opintopolku lukiolaisesta akateemiseksi asiantuntijaksi -hankkeen (SUJUVA), jossa kehitetään sujuvia siirtymiä lukioista yliopistoihin sekä opintojen aikaista työelämäyhteyttä.

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistus, hallituksen rakenneuudistuspaketti, joka koskee opintotuen uudistusta, sekä EU:n suositukset tutkintojen nopeuttamisista eivät mahdollista opiskelualojen kokeilua samalla tavalla kuin ennen. Samanaikaisesti työn sisällöllinen ja rakenteellinen muutos näkyvät ammattien vähenemisenä ja uusien syntymisenä.

Globaalit muutokset ja niiden vaikutukset paikallisille käytännöille asettavat lukioiden oppilaat ja opettajat, yliopistojen henkilöstön ja opiskelijat sekä opintojen ohjaajat uusien haasteiden eteen. Lukioiden oppilaiden tulee olla entistä aikaisemmassa vaiheessa valmiimpia tekemään tulevaisuuteen liittyviä valintoja.

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön työssä muutokset näkyvät akateemisen opetuksen kytkemisenä entistä tiukemmin työelämän yhteyteen siten, että yliopisto-opiskelijat tietäisivät paremmin, minkälaisiin työtehtäviin tutkinto voi johtaa. Yliopisto-opiskelijoiden tutkintojen loppuunsaattamiset lyhenevät eikä koulutusohjelmien vaihtaminen ja kokeilu ole enää mahdollista.

SUJUVA

1) tarjoaa lukion oppilaille, aineenopettajille ja yliopiston opettajille työelämätietoutta
2) tekee pohjoisten yliopistojen tiedettä ja opiskelua tutuiksi lukioissa
3) tarjoaa lukion oppilaille yliopistoon siirtymistä sujuvoittavia kursseja sekä
4) yhdenmukaistaa lukioiden ja yliopistojen oppimisympäristöjä

Pidemmällä aikavälillä SUJUVA -hanke ehkäisee myös muuttoliikettä ja erityisesti osaamispääoman siirtymää etelään. Opintojen aikaisen työelämätietouden lisäämisellä vahvistetaan Pohjois-Suomen tarjoamia mahdollisuuksia työllistyä ja harjoittaa liiketoimintaa. Hanke tukee EU:n osaamistalouden strategiaa 2020 ja vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

SUJUVA -hanke käynnistyi elokuussa 2015 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 762 026 euroa, josta Lapin yliopiston osuus 186 144 euroa. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus sekä Lapin ja Oulun yliopistot.

Lisätietoja:
Lapin yliopistossa (osatoteuttaja)
Irmeli Kari-Björkbacka
koulutuspäällikkö
Työelämä- ja rekrytointipalvelut
p. 040 484 4197
irmeli.kari(at)ulapland.fi

Oulun yliopistossa (päätoteuttaja)
Leena Viitanen
suunnittelija / projektipäällikkö
Täydentävien opintojen yksikkö
p. 040-5030645
leena.viitanen(at)oulu.fi

LaY/Viestintä