Uutiset 2015

Studia Generalia: Häiritsevä yhteiskuntatiede

11.3.2015

Lapin yliopistossa alkaa luentosarja, jonka otsikkona on Häiritsevä yhteiskuntatiede. Luentosarja perustuu Lapin yliopistossa tehtävään yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja sen tavoitteena on avata yhteiskuntaa yksittäisten ilmiöiden kautta sekä pohtia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tehtävää ja merkitystä.

Yhteiskunnallisissa keskusteluissa esiintyy aika ajoin ajatus, että yhteiskuntatieteiden tulisi tutkia suuria ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, eikä vain näperrellä pienten ja merkityksettömien ilmiöiden parissa. Kun asioiden tärkeys yhdistetään niiden suhteelliseen suuruuteen, on helppo ajatella, että tutkimuksen tulisi keskittyä tarkastelemaan nimenomaan sellaisia asioita, joilla on yhteiskunnallisessa mitassa todellista merkitystä; taloutta, globalisaatiota, sotaa, työttömyyttä, inhimillisiä kärsimyksiä – mitä niillä sitten tarkoitetaankaan.

Yhteiskunnallisten asioiden tärkeysjärjestys ei kuitenkaan ole asioiden suuruuden tai pienuuden mittasuhdekysymys. Suurten ja pienten asioiden raja on siihen aivan liian epäselvä. Pienet ja yksinkertaiset ilmiöt sulkevat sisäänsä suuria ja monimutkaisia asioita ja vieläpä kannattelevat niitä. Usein onkin niin, että tärkeiden ja vähemmän tärkeiden asioiden mittasuhteet tulevat näkyväksi juuri näennäisesti pienissä ja merkityksettömissä ilmiöissä; asioissa joita peitellään tai jäävät muuten näkymättömiin; asioissa jotka ovat kiistanalaisia tai normaalistettuja; asioissa joiden varassa yhteisöelämä rakentuu tai jotka uhkaavat sitä horjuttaa.

Studia Generalia -luentosarja (15t, 3–5 op) 9.4.2015–28.4.2015.

Häiritsevä yhteiskuntatiede on avoin kaikille yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta ja tieteen yhteiskunnallisesta merkityksestä kiinnostuneille.

Lisätietoja:

Luentosarjan ohjelma


Yliopistonlehtori, dosentti Jarno Valkonen, YTT
Puhelin 040 484 4237
jarno.valkonen(at)ulapland.fi