Uutiset 2015

Kysely ympäristöasioista

16.11.2015

Lapin yliopisto ryhtyy selvittämään lappilaisten ja kainuulaisten näkemyksiä ympäristöstä ja ympäristöpolitiikasta laajalla kyselytutkimuksella. Kysely lähetetään kuudellesadalle lappilaiselle ja kainuulaiselle marraskuun loppupuolella.

Lapin yliopiston tutkijoiden laatimassa kyselyssä selvitetään ympäristötietoisuutta ja sitä, miten maakuntien asukkaat arvioivat ympäristöhallinnon ja eri elinkeinojen toimintaa pohjoisessa.

– Luonto on monen tärkeän elinkeinon perusta Lapissa ja Kainuussa. Niin poronhoito, metsätalous, kaivosteollisuus kuin luontoelämyksiin pohjautuva matkailukin ovat osa pohjoista elinkeinoelämää. Kysely on tärkeä sen selvittämiseksi, mitä lappilaiset ja kainuulaiset ajattelevat esimerkiksi eri alojen ympäristövastuusta ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista, yliopistonlehtori Leena Suopajärvi sanoo.

Pohjoissuomalaisten ympäristönäkemyksiä on selvitetty viimeksi laajemmin 1990-luvulla.

– Toki kaivosasenteita on selvitetty maakunnallisesti ja paikallisesti ja Pohjois-Suomi on ollut mukana myös esimerkiksi metsiä tai kalastusta koskevissa valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa. Mutta ainakaan minun tiedossani ei ole yleisiä ympäristöasioita koskevaa kyselyä, joka olisi kohdennettu Lappiin ja Kainuuseen, Suopajärvi sanoo.

Kyselytutkimus lähetetään kuudellesadalle lappilaiselle ja kainuulaiselle marraskuun loppupuolella. Tutkimus on osa ESR-rahotteista Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun koulutusohjelmaa, jota toteuttavat Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut sekä Kajaanin Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Hanketta rahoittavat myös Kolarin ja Sodankylän kunnat sekä Kuusamon kaupunki.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun koulutusohjelma tarjoaa ympäristösosiologian ja -oikeuden täydennyskoulutusta kuntien, viranomaisorganisaatioiden ja yritysten ympäristöasioiden parissa työskenteleville ammattilaisille ja asiantuntijoille. Koulutukseen osallistuu lähes 40 ihmistä eri puolilta Suomea. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Leena Suopajärvi, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Puhelin 040 484 4234, leena.suopajarvi (at) ulapland.fi
Suunnittelija, projektipäällikkö Heli Alaräisänen, koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto. P. Puhelin 040 484 4393, heli.alaraisanen (at) ulapland.fi
Suunnittelija, projektipäällikkö Hannu Tikkanen, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
Puhelin 044 7101 631, hannu.tikkanen (at) aikopa.fi

LaY/Viestintä/OT