Uutiset 2015

Julkaisut: Suomalaisetko viikinkejä?

6.5.2015

Uusin tutkimus vastaa otsikon kysymykseen: kyllä olivat. Vastaus löytyy kahdesta viikinkiaikaa käsittelevästä uudesta englanninkielisestä kirjasta.

Kirjat ovat syntyneet Suomen Kulttuurirahaston tukemassa tieteidenvälisessä tutkimushankkeessa, jota on johtanut Lapin yliopiston professori Lassi Heininen vuosina 2012–2013. Viikinkiaika Suomessa – Suomi viikinkiaikana -tutkimushanke järjesti kolme aihetta käsittelevää seminaaria, joiden pohjalta teokset on kirjoitettu.

Teoksissa oiotaan virheellisiä käsityksiä viikinkiajan Suomesta. Niissä käsitellään Suomen viikinkiaikaa muiden muassa arkeologian, kielitieteen, genetiikan, perinteentutkimuksen, paikannimitutkimuksen, numismatiikan, paleobotaniikan ja ilmastotieteen näkökulmasta.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkisti teokset 5.5.2015 Helsingissä.

Tietoa teoksista:

Fibula, Fabula, Fact – the Viking Age in Finland. Toimittaneet Joonas Ahola & Frog sekä Clive Tolley. Studia Fennica Historica 18. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Viking Age in Åland: Insights into Identity and Remnants of Culture. Toimittaneet Joonas Ahola, Frog & Jenni Lucenius. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora 372. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Lisätietoja:
Joonas Ahola 050 535 8878 / aholajj1@gmail.com

Tiedote löytyy täältä
.

LaY/Viestintä/OT