Uutiset 2015

Interaktiiviset kartat tuovat esille tietoa pohjoisen alueista

2.11.2015

Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisia alueita yhdistäviä tekijöitä visualisoidaan interaktiivisesti Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtamassa uudessa projektissa LiveNordissa. LiveNordin päätavoite on välittää rajat ylittävää dataa sekä päätöksentekijöille että laajemmalle yleisölle. Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään uutta karttapohjaista visualisointivälinettä, joka käyttää sekä tilastoaineistoa että livesyötteitä. Visualisoidun datan valintakriteerit liittyvät neljään alueellisen kestävyyden ulottuvuuteen: taloudelliseen, sosiaaliseen, ympäristölliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Projekti toteutetaan yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Arktisen keskuksen kumppaneita hankkeessa ovat Tekniken Hus ja Agency9 Luulajasta sekä tutkimusinstituutti Norut ja Nordnorsk Vitensenter Tromssasta.

Projektin tuloksena perustetaan kolme tiedenäyttelypistettä jotka sisältävät visualisointivälineen. Nämä näyttelyelementit sijoitetaan osaksi hankekumppaneiden pysyviä tiedenäyttelyitä Rovaniemellä, Luulajassa ja Tromssassa. Lisäksi kehitetään erillinen suunnitteluväline, jonka on tarkoitus helpottaa poikkialueellisten hankkeiden suunnittelua yhdessä. Sekä visualisointi- että suunnitteluvälineeseen sisältyy myös julkisen osallistumisen mahdollistava työkalu, jonka kautta voi kerätä myös joukkoistettua dataa. Tällä pyritään osallistamaan ihmisiä heidän arkiseen elämäänsä alueella vaikuttavissa asioissa.

Nyt alkava projekti kestää vuoden 2018 puoliväliin. Sen päärahoittaja on EU-ohjelma Interreg Nord ja muina rahoittajina toimivat hankekumppanit sekä Norrbottenin ja Tromssan lääninhallitukset ja Lapin liitto. Hankkeen budjetti on kaikkiaan 1,15 miljoonaa euroa.


Lisätietoa:

Leena Rantamaula
Hankekoordinaattori
leena.rantamaula[at]ulapland.fi
040 484 4252

Nicolas Gunslay
Hankejohtaja
nicolas.gunslay[at]ulapland.fi
040 735 7296